Приложение E: Азбучен списък на двусмислени редни думи


Библиографски MARC 21 формат
Октомври 2002

Списък с категории на редни думи (вкл. вида на полето и тага). Категориите, маркирани с X00, X10, X11 и X30, спадат към полетата за индивидуален или първи автор, название на организация, название на временен колектив и заглавие. Категориите, маркирани с 651 са юридически названия в поле 651, но са названия на организации в полета 110, 410, 710 и 810.
Този списък присъства още в „MARC 21 формат за нормативни данни” (MARC 21 Format for Authority Data) и „MARC 21 формат за описване на събития” (MARC 21 Format for Community Information).

А - Б - В - Г - Д - Е - Ж - З - И - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ш - Ю - Я


А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ш

Ю

Я


(02/28/2008)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС