00X - ПОЛЕТА ЗА КОНТРОЛ (ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ)


Библиографски MARC 21 формат
Октомври 2003

В българския превод заглавието на всяка глава отпраща само към нейната кратката версия (с изключение на случаите, в които липсва такава). Кратката версия съдържа съкратено пояснение на всеки елемент от информацията, илюстрирано с примери.

001 - Контролен номер на записа
003 - Код на организацията, давaща контролен номер

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Полетата за контрол включват контролни номера и друга кодирана информация, която се използва при обработката на библиографските записи за машинен прочит. Тези полета нямат индикатори и кодове на подполета.

При полетата с фиксирана дължина, съдържащи различни видове кодирани данни, част от информацията е позиционно определена. По-подробно за съдържанието на всяка позиция, вж. описанията на конкретните полета.

Поле 009 е запазено за специфични данни и не се описва по-долу.


МАЛКО ИСТОРИЯ

Поле 009 с фиксирана дължина – за физическа характеристика на архивни сбирки (за визуални материали) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА след 1985г.]
Поле 009 излиза от употреба, когато новите позиции (08-22) са определени за архивни видеодокументи (007/00=m) в поле 007 (Поле с фиксирана дължина – за физическа характеристика).

Поле 009 с фиксирана дължина – за картографски материали – физическа характеристика (подробна) [само за CAN/MARC] [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА след 1997г.]
Поле 009 за CAN/MARC излиза от употреба с дефинирането на ново поле 007 за изображение, получено дистанционно и с въвеждането на нови данни в поле 008 за географски карти.


(02/29/2008)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС