01X-09X – Контролна информация, цифри, кодове


Библиографски MARC 21 формат
Октомври 2008

В българския превод заглавието на всяка глава отпраща само към нейната кратката версия (с изключение на случаите, в които липсва такава). Кратката версия съдържа съкратено пояснение на всеки елемент от информацията, илюстрирано с примери.
010 - Контролен номер на Конгресната библиотека на САЩ (NR)
013 - Контролна информация за патент

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБХВАТ

Полета 01X-09X включват стандартни номера, цифри, кодове и друга информация, свързана със записа.


ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Поле 011 – Свързващ контролен номер на Конгресната библиотека на САЩ (за книги, карти, музика, визуални материали и серии, само в USMARC) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1993 г.]
И двата индикатора са били недефинирани. Подполе $a (Свързващ контролен номер на Конгресната библиотека на САЩ) е било определено Свързващите контролни номера на Конгресната библиотека на САЩ могат да се впишат и в полета 760-787 за връзка между записите.

Поле 026 - Идентификатор за антикварни книги [НОВО, от 2002 г.]

Поле 031 - Идентификатор за ноти и музика [НОВО, от 2004 г.]

Поле 038 - Код на организацията, даваща лиценз за съдържанието на записа [НОВО, от 2002 г.]

Поле 039 – Ниво на библиографски контрол [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1986 г.]
Поле 039 излиза от употреба, когато код 7 в Лидер/17 (Изчерпателност на записа) е дефиниран наново. Новата дефиниция на кода се свежда до изравняването му с минималните национални изисквания за каталогизация. Поле 039 е било дефинирано през 1980 г., за да може съответната служба да характеризира изчерпателността на различни аспекти на каталогизацията на записи, включени в националната база данни на САЩ.

Първият индикатор е за стандарта, според който са приложени данните в записа (0 = Национално ниво на САЩ; 8 = Друго); вторият индикатор е бил недефиниран. Кодовете на подполета и кодовете във всяко подполе са били както следва: $a Ниво на правилата, използвани в библиографското описание (0 = Без ниво, 1 = Минимално, 2 = Средно, 3 = Максимално); $b Ниво на усилията, използвани за определяне на редни думи (2 = Средно, 3 = Максимално); $c Ниво на усилията, използвани за определяне на предметни рубрики (0 = Без ниво, 2 = Средно, 3 = Максимално); $d Ниво на усилията, използвани за създаване на класификационен номер (0 = Без ниво, 2 = Средно, 3 = Максимално); $e Брой кодирани позиции за символи в полета с фиксирана дължина (0 = Няма кодирани позиции, 1 = Минимален, 2 = Най-необходимите, 3 = Максимален).

Поле 046 - Специални кодирани дати [ДЕФИНИРАНО НАНОВО през 2002 г.]
Поле 046 е било дефинирано наново като повтарящо се поле.

Поле 047 - Код за музикален жанр [ДЕФИНИРАНО НАНОВО през 2006 г.]
Поле 047 е било дефинирано наново като повтарящо се поле.

Поле 083 - Допълнителен класификационен индекс според Десетичната класификация на М. Дюи [НОВО, от 2008 г.]

Поле 085 - Синтезиран класификационен индекс или компонент [НОВО, от 2008 г.]

Поле 087 – Номер на отчет [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1997 г.] [само в CAN/MARC]
И двете позиции за индикатори са били недефинирани. Кодовете на подполета са били: $a (Номер на отчет) и $z (Отменен/невалиден номер на отчет).

Поле 088 – Стелажен номер на документа (CODOC) [ДЕФИНИРАНО НАНОВО през 1997 г.] [само в CAN/MARC]
И двете позиции за индикатори са били недефинирани. Кодовете на подполетата са били както следва: $a (Номер на отчет) и $z (Отменен/невалиден номер на отчет).


(09/01/2008)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС