25X-28X - Издателски данни – обща информация


Библиографски MARC 21 формат
Септември 2011

В българския превод заглавието на всяка глава отпраща само към нейната кратката версия (с изключение на случаите, в които липсва такава). Кратката версия съдържа съкратено пояснение на всеки елемент от информацията, илюстрирано с примери.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Това е описанието на библиотечния документ, поместено в библиографския запис, както и други данни, свързани със заглавието. Данните включват и издателска характеристика, издателски данни и друга подобна информация, адрес, както и описателна информация, свързана с различните видове материали и адреси. Заедно с полета 2XX и 3XX тези данни образуват тялото на библиографския запис.


МАЛКО ИСТОРИЯ

Поле 257 – Страна на създаване (за архивни филми) [ПРЕИМЕНУВАНО през 2009г.]
Поле 258 – Издателски данни за филателни материали [НОВО, от 2004г.]
Поле 261 – Издателски данни за филми (преди първото преработено издание на AACR) [само в USMARC]
Поле 262 – Издателски данни за звукозаписи (преди AACR 2) [само в USMARC]
Поле 264 – Продуциране, публикуване, разпространение, изработка и търговска марка [НОВО, от 2011 г.]
Поле 265 – Източник на комплектуването (за архивни материали) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1983г.]
Поле 265 – Източник на комплектуването (за книги, файлове, карти, музика, визуални материали и серии) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1993г.]
И двата индикатора са били недефинирани. Кодовете на подполета са били: $a (Източник на комплектуването) и $6 (Връзка). Информация за източника на комплектуването може да се съдържа в подполе $b (Номер в склада на книгоразпространителя/комплектуване) и поле 037 (Източник на комплектуването).

(09/01/2011)

Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС