Приложение C: Примери за кратък запис


Библиографски MARC 21 формат
Октомври 2003

Примери за каталожни записи, които съдържат всички MARC данни, необходими за кратки библиографски записи. Изискванията за краткия запис са избрани така, че да предоставят достатъчна информация за идентифицирането на документа и генерирането на най-общо библиографско описание. Записите може да включват повече данни от изискваните за кратък запис. Макар данните да са взети от действителни библиотечни записи, тези записи са включени само с илюстративна цел и не могат да се използват за библиографски цели.

В тези примерни записи не е посочен създателят на библиографските данни. Поле 008/39 съдържа код „d” (Други източници), а поле 040 – в подполета $a и $c – съдържа фразата <код на организацията>, вместо валиден MARC код. В допълнение, поле 001 (Контролен номер на записа) и поле 003 (Код на организацията, даваща контролен номер) съдържат съответно фразите <контролен номер> и <код на организацията, даваща контролен номер>, като с това посочват, че записът е само примерен. Частите от Лидера, генерирани от системата, са изобразени със звездичка (*). Освен това записите нямат генерирана от системата директория. Позициите за вписване на поле 008 са разделени на сегменти, за да се възприемат по-лесно. Броят на тези сегменти варира, но първите два сегмента винаги съдържат позиции 00-05 и 06-14. Последният винаги съдържа позиции 35-39. Кратките записи се идентифицират чрез код 7 в Лидер/17 (Ниво на кодиране).

Налични са следните примери:


КРАТЪК ЗАПИС – КНИГА

Този пример е кратък запис за печатен текст чрез код „а” в Лидер/06 и като монография чрез код „m” в Лидер/07. Записът съдържа полета за основната библиографска информация: 100 (Основно описание с редна дума - индивидуален или първи автор), 245 (Сведения за заглавието), 260 (Издателски данни/сведения за разпространение) и 300 (Физическа характеристика).

Leader/00-23 *****cam##22*****7a#4500
001 <контролен номер>
003 <код на организацията, даваща контролен номер>
005 19921113071152.5
008/00-39 870102s1962####at############000#0#eng#d
040 ##$a[код на организацията]$c[код на организацията]
100 1#$aKelleher, James M.
245 10$aRoman fever :$ba story of the struggle by the Catholic people of New South Wales to remedy the injustice caused by the Education Acts of 1866 and 1880--an observer's opinion of the causes which so far have rendered that struggle in vain /$cby James M. Kelleher.
260 ##$aSurrey Hills, N.S.W. :$bCatholic Press Newspaper Co.,$c[1962?]
300 ##$a139 p. ;$c16 cm.

КРАТЪК ЗАПИС – ФАЙЛ

Този пример е кратък запис за файл чрез код „m” в Лидер/06 и като монография чрез код „m” в Лидер/07. Записът съдържа полета за основната библиографска информация: 245 (Сведения за заглавието), 256 (Характеристики на описвания файл), 260 (Издателски данни/сведения за разпространение) и 300 (Физическа характеристика).

Leader/00-23 *****nmm##22*****7a#4500
001 <контролен номер>
003 <код на организацията, даваща контролен номер>
005 19930729093320.6
008/00-39 930729s1989####azu####|###b||######eng#d
040 ##$a[код на организацията]$c[код на организацията]
245 00$aPC nations$h[електронен материал] :$bflags and national anthems of 175 countries.
256 ##$aComputer program.
260 ##$aTempe, Ariz. :$bPC Globe,$cc1989.
300 ##$a2 computer disks :$bcol. ;$c5 1/4 in.
538 ##$aSystem requirements: IBM/Tandy; EGA or VGA monitor only.

КРАТЪК ЗАПИС – МУЗИКАЛНА ПАРТИТУРА

Този пример е запис за нотно издание чрез код „c” в Лидер/06. Той съдържа полета за основната библиографска информация и поле 028 (Издателски номер). Създателят на този запис е решил да го разшири с добавката на поле 650 (Допълнително описание по предмет – тема).

Leader/00-23 *****ccm##22*****7a#4500
001 <контролен номер>
003 <код на организацията, даваща контролен номер>
005 19920521106200.5
008/00-39 870305s1984####enkpva#########n########d
028 32$aED 12215$bSchott
040 ##$a[код на организацията]$c[код на организацията]
100 1#$aFauré, Gabriel,$d1845-1924.
240 10$aPavan,$morchestra,$nop. 50,$rF# minor;$oarr.
245 00$aPavane /$cGabriel Fauré ; arranged for flute and guitar by Stefan Nesyba.
260 ##$aLondon ;$aNew York :$bSchott,$c1984.
300 ##$a1 score (7 p.) + 1 part (4 p.) ;$c30 cm.
650 #0$aFlute and guitar music, Arranged$vScores and parts.

КРАТЪК ЗАПИС – КАРТА

Този пример е кратък запис за картографско издание чрез код „е” в Лидер/06. Освен задължителните за кратък запис полета, той съдържа и няколко полета с общи забележки (поле 500) и допълнителни описания по предмет – тема (поле 650).

Leader/00-23 *****cem##22*****7a#4500
001 <контролен номер>
003 <код на организацията, даваща контролен номер>
005 19921010061154.5
007/00-07 aj|canzn
008/00-39 870605s1984####bcc#######a##s##0###eng#d
034 1#$aa$b2000000
040 ##$a[код на организацията]$c[код на организацията]
052 ##$a3511
110 1#$aBritish Columbia.$bGeological Branch.$bResource Data and Analysis.
245 10$aProducing mines, mineral deposits with reserves, and significant coal deposits of British Columbia /$ccompiled by Geological Branch, Resource Data and Analysis Section.
255 ##$aScale l:2,000,000.
260 ##$a[Victoria?] :$bProvince of British Columbia, Ministry of Energy Mines and Petroleum Resources, Mineral Resources Branch,$c[1984]
300 ##$a1 map :$bcol. ;$c73 x 87 cm.
500 ##$a"Minerals, April 1984. Coal, 1984."
500 ##$a"Sheet 1."
500 ##$a"Cartography of base and mineral potential by Pierino Chicorell. Compilation and cartography of legend data by Catherine Nesmith."
500 ##$aAccompanied by sheet 2 (77 x 70 cm.) which has: List of metal and industrial mineral mines in British Columbia -- [List of] mineral deposits with reserves.
650 #0$aMines and mineral resources$zBritish Columbia$vMaps.
650 #0$aCoal mines and mining$zBritish Columbia$vMaps.

КРАТЪК ЗАПИС – ПРОДЪЛЖАВАЩО ИЗДАНИЕ

Този пример е кратък запис за печатен текст чрез код „а” в Лидер/06 и като продължаващо издание чрез код „s” в Лидер/07. Освен задължителните полета за кратък запис на национално ниво записът съдържа и следните полета: 310 (Честота на издаване), 500 (Общи забележки) и 710 (Допълнително описание – название на организация).

Leader/00-23 *****cas##22*****7a#4500
001 <контролен номер>
003 <код на организацията, даваща контролен номер>
005 19920813032152.0
008/00-39 870313u19uu9999wiufr#p#######0####0eng#d
040 ##$a[код на организацията]$c[код на организацията]
245 00$aWater conditions in Wisconsin /$cUniversity Extension, The University of Wisconsin Geological and Natural History Survey.
260 ##$aMadison, Wis. :$bThe Survey,
300 00$av.
310 ##$aSemiannual
500 ##$aDescription based on: July 1-Dec. 31, 1967; title from caption.
710 20$aWisconsin Geological and Natural History Survey.

КРАТЪК ЗАПИС – СМЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ

Този пример е кратък запис за смесени материали чрез код „p” в Лидер/06. В допълнение на задължителните полета за кратък запис, той съдържа няколко полета за общи забележки (500) и допълнителни описания по предмет – тема (поле 650).

Leader/00-23 *****cpca#22*****7a#4500
001 <контролен номер>
003 <код на организацията, даваща контролен номер>
005 19921010061154.5
008/00-39 931229i18181986usx#####|###########eng#d
040 ##$a[код на организацията]$c[код на организацията]
100 1#$aWertham, Fredric,$d1895-1981.
245 00$kPapers,$f1818-1986$g(bulk 1945-1975)
300 ##$a82,200$fitems
300 ##$a216$fcontainers.
300 ##$a85.1$flinear feet.
545 ##$aPsychiatrist and author.

(02/28/2008)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС