Приложение: Начални определителни и неопределителни членове


Библиографски MARC 21 формат
Октомври 2001

Вторият индикатор в полета X30 (Унифицирано заглавие) (с изключение на поле 830) и вторият индикатор в полета 222 (Ключово заглавие), 240 (Унифицирано заглавие), 242 (Заглавие, преведено от службата по каталогизация), 243 (Унифицирано заглавие за събрани съчинения), 245 (Сведения за заглавието), 440 (Сведения за серията/допълнително описание по заглавие) и 830 (Допълнително описание по серия – унифицирано заглавие) съдържат цифрова стойност (0-9), която посочва броя на знаците, свързани с началния определителен или неопределителен член, които не се вземат под внимание при процеса на каталогизиране. Началните членове може просто да се изтрият при формулирането на редната дума. Ако началният член е запазен, но не се игнорира при процеса на сортиране и каталогизиране, вторият индикатор е със стойност 0.
Списъкът с определителни и неопределителни членове и езиците, в които се използват, е в азбучен ред по членове.
Той може да бъде намерен и във „Формат MARC 21 за нормативни данни” (MARC 21 Format for Authority Data) и „MARC 21 формат за описване на събития” (MARC 21 Format for Community Information).
a - английски, галисийски, унгарски, португалски, румънски, шотландски, идиш
a' - шотландски келтски
al - румънски
al- - арабски, белуджки, брагуйски, пенджабски (персо-арабско писмо), персийски, турски, урду
                          (Заб.: al- покрива всички транскрипции на латиница (напр. "as" в "as-sijill"))
am - шотландски келтски
an - английски, ирландски, шотландски, шотландски келтски, идиш
an t- - ирландски, шотландски келтски
ane - шотландски
ang - тагалски
ang mga - тагалски
as - галисийски, португалски
az - унгарски
bat - баски
bir - турски
d' - английски
da - шетландски английски
das - немски
de - датски, холандски, английски, фризийски, норвежки, шведски
dei - норвежки
dem - немски
den - датски, немски, норвежки, шведски
der - немски, идиш
des - немски, валонски
det - датски, норвежки, шведски,
di - идиш
die - африкаанс, немски, идиш
dos - идиш
e - норвежки
'e - фризийски
een - холандски
eene - холандски
egy - унгарски
ei - норвежки
ein - немски, норвежки, валонски
eine - немски
einem - немски
einen - немски
einer - немски
eines - немски
eit - норвежки
el - каталонски, испански
el- - арабски
els – каталонски
en – каталонски, датски, норвежки, шведски
enne - валонски
et - датски, норвежки
ett - шведски
eyn - идиш
eyne - идиш
gl' - италиански
gli - италиански
ha- - иврит
hai - старогръцки, гръцки
he - хавайски
- старогръцки, гръцки
he- - иврит
heis - гръцки
hen - гръцки
hena - гръцки
henas - гръцки
het - холандски
hin - исландски
hina - исландски
hinar - исландски
hinir - исландски
hinn - исландски
hinna - исландски
hinnar - исландски
hinni - исландски
hins - исландски
hinu - исландски
hinum - исландски
hið - исландски
ho - старогръцки, гръцки
hoi - старогръцки, гръцки
i - италиански
ih' - провансалски
il - италиански, провансалски/оситански
il- - малтийски
in - фризийски
it - фризийски
ka - хавайски
ke - хавайски
l' - каталонски, френски, италиански, провансалски/оситански, валонски
l- - малтийски
la - каталонски, есперанто, френски, италиански, провансалски/оситански, испански
las - провансалски/оситански, испански
le - френски, италиански, провансалски/ оситански
les - каталонски, френски, провансалски/оситански, валонски
lh - провансалски/оситански
lhi - провансалски/оситански
li - провансалски/оситански
lis - провансалски/оситански
lo - италиански, провансалски/оситански, испански
los - провансалски/оситански, испански
lou - провансалски/оситански
lu - провансалски/оситански
mga - тагалски
mia - гръцки
'n - африкаанс, холандски, фризийски
na - хавайски, ирландски, шотландски келтски
na h- - ирландски, шотландски келтски
njē - албански
ny - мадагаскарски
'o - неаполитански италиански
o - галисийски, хавайски, португалски, румънски
os - португалски
'r - исландски
's - немски
't - холандски, фризийски
ta - старогръцки, гръцки
tais - старогръцки
tas - старогръцки
- старогръцки
tēn - старогръцки, гръцки
tēs - старогръцки, гръцки
the - английски
to - старогръцки, гръцки
- старогръцки
tois - старогръцки
ton - старогръцки, гръцки
tōn - старогръцки, гръцки
tou - старогръцки, гръцки
um - португалски
uma - португалски
un - каталонски, френски, италиански, провансалски/оситански, румънски, испански
un' - италиански
una - каталонски, италиански, провансалски/оситански, испански
une - френски
unei - румънски
unha - галисийски
uno - италиански, провансалски/оситански
uns - провансалски/оситански
unui - румънски
us - провансалски/оситански
y - уелски
ye - английски
yr - уелски

(02/28/2008)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС