Приложение H: Специфични данни (за отделната библиотека)


Библиографски MARC 21 формат (пълна версия)
Октомври 2008

Тук, за справка, са описани избрани полета и подполета, които по-рано са били валидни в MARC 21 форматите.

Полета

261 - Издателски данни за филми (преди първото преработено издание на AACR (NR)
262 - Издателски данни за звукозаписи (преди AACR 2) (NR)
400 - Сведение за серията/Допълнително описание по лично име (R)
410 - Сведение за серията/Допълнително описание по название на организация (R)
411 - Сведение за серията/Допълнително описание по наименование на временен колектив (R)
440 - Сведение за серията/Допълнително описание по заглавие (R)
9XX - Полета за равнозначност и препратки (R)

Подполе

$d - Издателски номер за музика (Преди AACR 2) (NR)

(10/17/2008)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС