Директория (NR)


Библиографски MARC 21 формат
Февруари 1999

Индикатори и кодове на подполета
Няма индикатори и кодове на подполета; данните са позиционно определени.
Позиции за вписване

00-02 – Таг
03-06 – Дължина на полето
07-11 – Начална позиция за вписване


ПОЗИЦИИ ЗА ВПИСВАНЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБХВАТ

Директорията е блок от данни в записа. Всеки компонент на този блок (или поредица) е с фиксирана дължина и съответства на дадено поле с променлива дължина (за контрол или за данни). Компонентите са с дължина от по 12 символа и съдържат: 1) таг на полето, 2) дължина на полето и 3) начална позиция на полето. Мястото на Директорията в записа е непосредствено след Лидера, т.е. нейната начална позиция е 24. Дължината на полето и началната позиция за вписване на Директорията се определят в Лидер/20-23.

По-подробно за структурата на компонентите на Директорията, вж. „Спецификации на MARC 21 за структура на записа, серии символи и средства за обмен” (MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media).


ОПИСАНИЕ НА КОМПОНЕНТ ОТ ДИРЕКТОРИЯТА

ПОЗИЦИИ ЗА ВПИСВАНЕ

00-02 – Таг
Три ASCII цифрови или ASCII буквени символа (само главни или само малки) за означаване на съответното поле с променлива дължина.
03-06 – Дължина на полето
Четири ASCII цифрови символа, които определят дължината на полето с променлива дължина, вкл. индикаторите, кодовете на подполетата, данните и означението за край на полето. Ако числото за означаване на дължина на полето е по-малко от четирицифрено, то се подравнява вдясно, а неизползваните позиции се бележат с нули.
07-11 – Начална позиция на полето
Пет ASCII цифрови символа, определящи началната позиция на полето с променлива дължина, към която се отнася съответната част от записа (Лидер 12-16 Адрес към началото на първото поле с нефиксирана дължина). Ако числото за означаване на начална позиция е по-малка от петцифрено, то се подравнява вдясно, а неизползваните позиции се бележат с нули.

ПРИМЕР

  Таг Дължина
на полето
Начална позиция
на полето
Компонент 1 001 0013 00000
Компонент 2 008 0041 00013
Компонент 3 050 0011 00054

ПРАВИЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ

Всеки компонент от Директорията се генерира от системата.

(02/29/2008)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС