Увод


Библиографски MARC 21 формат – кратка версия
2007

„MARC 21 формат за библиографски данни” e създаден с цел стандартно организиране на библиографската информация при каталогизиране на печатни и ръкописни текстове, компютърни файлове, географски карти, музика, продължаващи издания, визуални материали и смесени материали. Библиографските данни обикновено съдържат заглавия, имена и названия, теми и предмети, забележки, издателски данни и физическа характеристика на даден документ. Този формат включва библиографска информация за следните видове материали:

Видове библиографски записи

Библиографските MARC записи се различават от останалите видове MARC записи по специален код в Лидера – 06 Тип на записа – където се споменават следните типове записи [според вида на съответния материал]:

Печатни текстове Звукозаписи, различни от музика
Ръкописни текстове Звукозаписи – музика
Файлове Видеоматериали
Картографски издания Графични издания
Ръчно изработени карти Триизмерни обекти – естествени/изкуствени
Нотни издания Комплекти
Ръкописни ноти Смесени материали

Запълващ символ

Запълващ символ в този текст е вертикалната черта (|) – кодът му е ASCII 7C hex. В библиографските записи знакът се използва в полета 006, 007 и 008, в подполе $7 на поле 533 и в полетата за връзка (760-787). Запълващият символ не може да се използва в Лидера, в таговете, в индикаторите и кодовете на подполета. Употребата на запълващ символ в записи за отделна национална база данни може да зависи и от националните изисквания към степента на изчерпателност на записа, конкретизирани за всеки елемент от библиографския запис. Наличието на запълващ символ в даден библиографски запис означава, че форматът е определил даден код за употреба, но създателят на записа е решил да не прави опити да го използва.

Специални знаци

В това издание се използват следните специални знаци:


(02/07/2008)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС