Приложение B: Примери за изчерпателен запис


Библиографски MARC 21 формат
Октомври 2003

Примерите в това приложение отразяват употребата на обозначителите на съдържание в изчерпателните записи. Макар данните да са взети от действителни библиографски записи, те са включени само с илюстративна цел и са неизползваеми за библиографски цели.

В тези примерни записи не е посочен създателят на библиографските данни. Поле 008/39 съдържа код „d” (Други източници), а поле 040, подполета $a и $c съдържат фразата <код на организацията>, вместо валиден MARC код. Поле 001 (Контролен номер на записа) и поле 003 (Код на организацията, даваща контролен номер) съдържат съответно фразите <контролен номер> и <код на организацията, даваща контролен номер>, като с това посочват, че записът е само примерен. Частите от Лидера, генерирани от системата, са изобразени със звездичка (*). Освен това записите нямат генерирана от системата директория. Позициите за вписване на поле 008 са разделени на сегменти, за да се възприемат по-лесно. Броят на сегментите варира, но първите два сегмента винаги съдържат позиции 00-05 и 06-14, а последният винаги съдържа позиции 35-39.

Налице са следните примери:


ИЗЧЕРПАТЕЛЕН ЗАПИС – КНИГА

Този пример е запис за печатен текст чрез код „а” в Лидер/06 и като монография чрез код „m” в Лидер/07. Записът съдържа полета с основна библиографска информация (100, 245, 260 и 300) и допълнителни полета (напр. 020 (Международен стандартен номер на книгата), 050 (Сигнатура на Конгресната библиотека на САЩ), 082 (Класификационен индекс според Десетичната класификация на М. Дюи), 246 (Различни форми на заглавието), 500 (Общи забележки) и 650 (Допълнително описание по предмет – тема)).

Leader/00-23 *****nam##22*****#a#4500
001 <контролен номер>
003 <код на организацията, даваща контролен номер>
005 19920331092212.7
007/00-01 ta
008/00-39 820305s1991####nyu###########001#0#eng##
020 ##$a0845348116 :$c$29.95 (£19.50 U.K.)
020 ##$a0845348205 (pbk.)
040 ##$a[код на организацията]$c[код на организацията]
050 14$aPN1992.8.S4$bT47 1991
082 04$a791.45/75/0973$219
100 1#$aTerrace, Vincent,$d1948-
245 10$aFifty years of television :$ba guide to series and pilots, 1937-1988 /$cVincent Terrace.
246 1#$a50 years of television
260 ##$aNew York :$bCornwall Books,$cc1991.
300 ##$a864 p. ;$c24 cm.
500 ##$aIncludes index.
650 #0$aTelevision pilot programs$zUnited States$vCatalogs.
650 #0$aTelevision serials$zUnited States$vCatalogs.

ИЗЧЕРПАТЕЛЕН ЗАПИС – ПРОДЪЛЖАВАЩО ИЗДАНИЕ

Този пример е запис за печатен текст чрез код „а” в Лидер/06 и като продължаващо издание чрез код „s” в Лидер/07. Този запис илюстрира употребата на няколко полета, свързани с поредицата: 022 (Международен стандартен номер на серията), 042 (Код за автентичност на записа), 210 (Съкратено заглавие), 222 (Ключово заглавие), 246 (Различни форми на заглавието), 310 (Честота на издаване), 362 (Дата на издаване и/или спецификация) и 780 (Информация за предходното издание на описвания документ).

Leader/00-23 *****cas##22*****#a#4500
001 <контролен номер>
003 <код на организацията, даваща контролен номер>
005 19920716101553.0
008/00-39 791031c19789999dcuar1########0###a0eng#d
010 ##$a###85649389#$zsc#80000109#
022 0#$a0273-1967
035 ##$a(OCoLC)5629434
040 ##$a[код на организацията]$c[код на организацията]$d[код на организацията]
042 ##$alc$ansdp
043 ##$an-us---
050 00$aSK361$b.U63a
082 00$a639.9/2/0973$219
210 0#$aAnnu. wildl. fish. rep.
222 #0$aAnnual wildlife and fisheries report
245 00$aAnnual wildlife and fisheries report /$cUnited States Department of Agriculture, Forest Service, Wildlife and Fisheries.
246 14$aWildlife and fish habitat management in the Forest Service
260 ##$a[Washington, D.C.] :$bWildlife and Fisheries,
300 ##$av. :$bill. ;$c28 cm.
310 ##$aAnnual
362 1#$aBegan with vol. for 1978.
500 ##$aDescription based on: 1983.
650 #0$aWildlife management$zUnited States$vStatistics$vPeriodicals.
650 #0$aWildlife management$zUnited States$vPeriodicals.
650 #0$aWildlife habitat improvement$zUnited States$vStatistics$vPeriodicals.
650 #0$aWildlife habitat improvement$zUnited States$vPeriodicals.
710 1#$aUnited States.$bForest Service.$bWildlife and Fisheries Staff.
780 00$aUnited States. Forest Service. Division of Wildlife Management.$tAnnual wildlife report$x0099-068X$w(OCoLC)2242070$w(DLC)###75644790
850 ##$a[код на организацията]$a[код на организацията]$a[код на организацията]

ИЗЧЕРПАТЕЛЕН ЗАПИС – ФАЙЛ

Този пример е запис за файл чрез код „m” в Лидер/06. Записът илюстрира употребата на две специални полета за електронни издания: 538 (Забележки за особености на програмния продукт) и 753 (Техническа информация, свързана с файла).

Leader/00-23 *****cmm##22*****#a#4500
001 <контролен номер>
003 <код на организацията, даваща контролен номер>
005 19920401095900.0
008/00-39 870206s1985####miu########da#######eng##
040 ##$a[код на организацията]$c[код на организацията]
100 1#$aAshwell, Jonathan D.
245 10$aBookends extended$h[електронно издание] :$bthe reference management system.
250 ##$aV2.08.
260 ##$aBirmingham, Mich. :$bSensible Software,$cc1985.
300 ##$a2 computer disks ;$c3 1/2-5 1/4 in. +$e1 manual (107 p. ; 23 cm.)
500 ##$aCopyright and manual by Jonathan D. Ashwell.
500 ##$aContents of disks are identical.
520 ##$aDesigned to save, retrieve, and format references, and to print bibliographies.
538 ##$aSystem requirements: Apple IIe with 80 column card or Apple IIc;128K; ProDOS; printer.
710 2#$aSensible Software, Inc.
753 ##$aApple IIe.
753 ##$aApple IIc.

ИЗЧЕРПАТЕЛЕН ЗАПИС – СЪСТАВНА ЧАСТ ОТ МОНОГРАФИЯ

Този пример е запис за печатен текст чрез код „а” в Лидер/06 и за съставна част от монография чрез код „а” в Лидер/07. Записът илюстрира употребата на поле за връзка 773 (Информация за основния документ).

Leader/00-23 *****caa##22*****#a#4500
001 <контролен номер>
003 <код на организацията, даваща контролен номер>
005 19920504100110.5
008/00-39 860504s1977####mnua##########000#0#eng#d
040 ##$a[код на организацията]$c[код на организацията]
043 ##$an-us---
100 1#$aNelson, Charles W.$q(Charles Winfred),$d1945-
245 10$aStyle theory of architecture in Minnesota /$cCharles W. Nelson.
300 ##$ap. 24-34, 36-37, 40-41 :$bill. ;$c29 cm.
500 ##$aTitle from caption.
773 0#$7nnas$tArchitecture Minnesota$gv. 3, no. 4 (July-Aug. 1977)$w(OCoLC)2253666

ИЗЧЕРПАТЕЛЕН ЗАПИС – КАРТА

Този пример е запис за картографско издание чрез код „е” в Лидер/06 и по-специално за глобус чрез код „d” в поле 007/00. Този запис илюстрира употребата на няколко полета, свързани с картографски материали: 034 (Кодирани математически данни за картографски материали) и 255 (Математически данни за картографски материали), както и 052 (Географска класификация).

Leader/00-23 *****cem##22*****#a#4500
001 <контролен номер>
003 <код на организацията, даваща контролен номер>
005 19920506101053.0
007/00-05 dc#cen
008/00-39 850203c19841980dk#g######d#####1###eng##
034 1#$aa$b41849600$dW1800000$eE1800000$fN0900000$gS0900000
040 ##$a[код на организацията]$c[код на организацията]
052 ##$a3170
100 1#$aHarig, Karl-F.
245 10$aReader's Digest world antique spot globe /$ccartography by Karl-F. Harig.
246 14$aReader's Digest world antique spot globe : encyclopedic handbook.
255 ##$aScale 1:41,849,600$c(W 180°--E 180°/N 90°--S 90°).
260 ##$a[Copenhagen] Denmark :$bScan-Globe,$cc1984, c1980.
300 ##$a1 globe :$bcol., plastic, mounted on plastic base ;$c31 cm. in diam.
500 ##$aRelief shown by spot heights.
500 ##$aCover title of accompanying text: Reader's Digest world antique spot globe :encyclopedic handbook.
500 ##$aGlobe lights up from inside by means of detachable electric cord and interior light bulb.
500 ##$aWhen the globe is lit, any place on earth can be pinpointed if the latitude and longitude are known. When these two facts are given, it is possible to adjust the two scales to the given figures of latitude and longitude. It causes a pinpoint of light to indicate where the place lies.
500 ##$aAccompanied by text and index: Spot globe 2000 edited by Steen B. Bocher and Henrik B. Hoffmeyer. 17th ed., 1983. 168 p. : ill., maps; 15 x 21 cm.
650 #0$aGlobes.
700 1#$aBocher, Steen Bugge,$d1906-
700 1#$aHoffmeyer, Henrik B.
710 2#$aReader's Digest Association.
710 2#$aScan-Globe A/S.
730 01$aSpot globe 2000.

ИЗЧЕРПАТЕЛЕН ЗАПИС – ЗВУКОЗАПИС

Този пример е запис за музикален звукозапис чрез код „j” в Лидер/06. Той илюстрира употребата на няколко полета, свързани с музикални материали: 028 (Издателски номер), 047 (Код за музикален жанр) и 048 (Код за брой гласове и инструменти); както и някои полета, използвани в по-общи случаи: 045 (Времеви период на съдържанието на документа), 505 (Забележка за начина, по който е представено съдържанието) и 511 (Забележка за участници или актьори).

Leader/00-23 *****cjm##22*****#a#4500
001 <контролен номер>
003 <код на организацията, даваща контролен номер>
005 19920705103300.0
007/00-13 sd#bsmennmplud
008/00-39 870703s1985####enkmun##################d
028 02$aDCA 535$bASV
028 00$aZC DCA 535$bASV
040 ##$a[код на организацията]$c[код на организацията]
043 ##$ae-uk-en
045 1#$bd1910$b1976$b1756$b1940$b1926
047 ##$asn$asu
048 ##$bwd01$aka01
050 14$aM248
100 1#$aSmith, Daniel.$4prf
245 10$aEnglish music for bassoon and piano$h[sound recording].
260 ##$aLondon :$bASV ;$aMitcham, Surrey :$bDistributed by P.R.T. Records,$cp1985.
300 ##$a1 sound disc :$banalog, 33 1/3 rpm, stereo. ;$c12 in.
500 ##$aAcc. of the 2nd work originally for orchestra; the 4th work originally for harpsichord; the 6th originally for violoncello and piano; the 7th originally for violin and continuo (?).
500 ##$aDigital recording.
500 ##$aIssued also as cassette: ZC DCA 535.
505 0#$aSonata in F Hurlstone -- Romance, op. 62 Elgar -- Four sketches Gordon Jacob -- Sonata no. 5 Arne ; arr. & ed. Craxton & Mather -- Lyric suite Dunhill -- Six studies in English folk song Vaughan Williams -- Sonata in F Avison ; arr. Atkinson.
511 0#$aDaniel Smith, bassoon ; Roger Vignoles, piano.
650 #0$aBassoon and piano music.
650 #0$aBassoon and piano music, Arranged.
650 #0$aMusic$zEngland.
700 10$aVignoles, Roger.$4prf
700 12$aHurlestone, William Yeates,$d1876-1906.$tSonatas,$mbassoon, piano,$rF major.$f1985.
700 12$aElgar, Edward,$d1857-1934.$tRomances,$mbassoon, orchestra,$nop. 62;$oarr.$f1985.
700 12$aJacob, Gordon,$d1985-$tSketches.$f1985.
700 12$aArne, Thomas Augustine,$d1710-1778.$tSonatas,$mharpischord.$nNo. 5;$oarr.$f1985.
700 12$aDunhill, Thomas F.$q(Thomas Frederick),$d1877-1946.$tLyric suite.$f1985.
700 22$aVaughan Williams, Ralph,$d1872-1958.$tStudies in English folk song;$oarr.$f1985.
700 12$aAvison, Charles,$d1710-1770.$tSonata in F.$f1985.

ИЗЧЕРПАТЕЛЕН ЗАПИС – ВИДЕОЗАПИС

Този пример е запис за прожекционен материал чрез код „g” в Лидер/06 и по-специално като видеозапис чрез код „v” в поле 007/00. Този запис илюстрира употребата на следните полета: 033 (Време и място на събитие), 508 (Забележка за странични лица/организации, допринесли за изданието), 518 (Забележка за време/място на протичане на отразеното събитие) и 521 (Забележка за аудиторията, за която е предназначен материалът).

Leader/00-23 *****cgm##22*****#a#4500
001 <контролен номер>
003 <код на организацията, даваща контролен номер>
005 19920626085055.4
007/00-08 vd#cgaizm
008/00-39 860626c19861978xxu---#e#####f####vleng#d
033 20$a1978----$a1982----
040 ##$a[код на организацията]$c[код на организацията]
043 ##$an-us-nv
050 #4$aF849
082 14$a979.3$211
245 04$aThe Ninety-Six, a cattle ranch in northern Nevada$h[videorecording] /$cproduced by the American Folklife Center, Library of Congress ;producer, Carl Fleischhauer.
246 1#$a96, a cattle ranch in northern Nevada
260 ##$aWashington, DC :$bThe Center,$c1986.
300 ##$a1 videdisc (laser optical) :$bsd., col. ;$c12 in. +$e1 explanatory booklet (67 p.)
440 #0$aVisual media from the American Folklife Center ;$vno. 1
500 ##$aTitle from data sheet.
500 ##$aOne side CAV, one side CLV.
508 ##$aPhotographers, Carl Fleischhauer, William H. Smock; film editors, William H. Smock, Jonathan Davis.
518 ##$aCreated during a field research project from 1978 to 1982.
520 ##$aIncludes eighty minutes of motion picture highlights and 2,400 still images which focus on the work done by Leslie J. Stewart and his men on the Ninety-six Ranch, a cattle ranch in Nevada.
521 ##$aSenior high school through college students and adults.
651 #0$aNinety-Six Ranch (Nev.)
650 #0$aRanch life$zNevada.
651 #0$aNevada$xSocial life and customs.
650 #0$aCattle trade$zNevada.
700 1#$aStewart, Leslie J.
710 2#$aAmerican Folklife Center.

ИЗЧЕРПАТЕЛЕН ЗАПИС – ФИЛМ

Този пример е запис за прожекционен материал чрез код „g” в Лидер/06 и по-специално като филм чрез код „m” в поле 007/00. Записът илюстрира употребата на няколко MARC елемента за описание на архивни филми, вкл. употребата на позиции 09/22 в поле 007 и множество повторения на полета 007, 300 и 541 за няколкото версии на филма, които се описват. Други елементи, които си струва да се отбележат, включват употребата на поле 017 (Авторско право или номер на депозит), поле 040, подполе $e (Правила за описание), поле 257 (Страна на създаване/издаване на архивни филми) и поле 510 (Забележка за цитати/препратки).

Leader/00-23 *****cgm##22*****#a#4500
001 <контролен номер>
003 <код на организацията, даваща контролен номер>
005 19920513133548.3
007/00-22 mr#bf##dnnartnnac198607
007/00-22 mr#bf##dnnbdtnnac198607
007/00-22 mr#bf##dnnaetnnac198607
008/00-39 870505s1918####xxu055############ml####d
017 ##$aLP12321$bU.S. Copyright Office
040 ##$a[код на организацията]$c[код на организацията]$eamim
245 00$aM'liss /$cPickford Film Corp. ; supervised and directed by Marshall A. Neilan ; photoplay by Frances Marion.
257 ##$aU.S.
260 ##$aUnited States :$bArtcraft Pictures Corporation,$c1918.
300 ##$a5 reels of 5 on 2 (1988 ft.) :$bsi., b&w ;$c16 mm.$3ref. print
300 ##$a5 reels of 5 on 2 (1988 ft.) :$bsi., b&w ;$c16 mm.$3dupe neg.
300 ##$a5 reels of 5 on 2 (1988 ft.) :$bsi., b&w ;$c16 mm.$3arch pos.
500 ##$aCopyright: Famous Players-Lasky Corp.; 18Apr18; LP12321.
500 ##$aOriginally released in 35 mm.
500 ##$aBased on a story by Bret Harte.
508 ##$aPhotographed by Walter Stradling ; art director, Wilfred Buckland.
510 4#$aNew York times film reviews,$c5-6-18.
510 4#$aVariety film reviews,$c5-10-18.
510 4#$aMoving picture world,$cv. 36.l, p. 894, 897, 1043.
511 1#$aMary Pickford (M'liss), Theodore Roberts (Bummer Smith), Thomas Meighan (Charles Gray), Charles Ogle (Yuba Bill), Tully Marshall (Judge Joshua McSnaggley), Monty Blue (Mexican Joe), Val Paul (Jim Peterson), Winnifred Greenwood (Clara Peterson).
520 ##$aA western comedy-melodrama set in the mining town, Red Gulch, Calif. about the untamed daughter (Mary Pickford) of the town drunk (Theodore Roberts) who falls in love with the new schoolteacher (Thomas Meighan) who is accused of murdering her father and the situations that occur during his murder trial.
541 ##$3ref print$dReceived: 8-20-80 from LC film lab;$cgift;$aPickford (Mary) Collection.
541 ##$3dupe neg$dReceived: 11-20-79 from LC film lab;$cgift;$aPickford (Mary) Collection.
541 ##$3arch pos$dReceived: ca. 1958 from USDA film lab;$cgift, copied from 35 mm nitrate on loan;$aPickford (Mary) Collection.
650 #0$aFrontier and pioneer life$zWest (U.S.)$vDrama.
650 #0$aTrials (Murder)$vDrama.
700 1#$aNeilan, Marshall A.,$d1891-1958,$edirection.
700 1#$aMarion, Frances,$d1888-1973,$ewriting.
700 1#$aPickford, Mary,$d1893-$ecast.
700 1#$aRoberts, Theodore,$d1861-1928,$ecast.
700 1#$aMarshall, Tully,$d1864-1943,$ecast.
700 1#$aMeighan, Thomas,$d1879-1936,$ecast.
710 2#$aArtcraft Pictures Corporation.
710 2#$aPickford Film Corp.
710 2#$aFamous Players-Lasky Corporation.
710 2#$aPickford (Mary) Collection (Library of Congress)$5DLC

ИЗЧЕРПАТЕЛЕН ЗАПИС – СМЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ

Този пример е запис за колекция от смесени архивни материали чрез код „р” в Лидер/06, код „с” в Лидер/07 и код „а” в Лидер/08. Нейният носител се посочва като микрофилм (код „h”) в поле 007/00. Този запис илюстрира употребата на няколко полета, дефинирани специално за архивни документи: поле 245 (Сведения за заглавието), подполе $f (Датировка), подполе $g (Датировка на основната част от колекцията) и подполе $k (Физически носител); поле 351 (Организиране и подредба на материалите в колекцията); поле 506 (Забележка за ограничения на достъпа); поле 524 (Забележка за предпочитания начин, по който се цитира описваният документ); поле 544 (Забележка за местоположението на други архивни материали); поле 545 (Биографична или историческа справка) и поле 555 (Забележка за кумулативен индекс/помощни материали за търсене).

Leader/00-23 *****cpca#22*****#a#4500
001 <контролен номер>
003 <код на организацията, даваща контролен номер>
005 19920504111110.0
007/00-12 hd#afu---baca
008/00-39 870504i18691946ctu#################eng#d
010 ##$bmsb/74##1195#
035 ##$a(CtY)Film HM 129 (I827)
040 ##$a[код на организацията]$c[код на организацията]$eappm
041 ##$aeng$afre$ager$aita$apol
100 1#$aMalinowski, Bronislaw,$d1884-1942.
245 00$kPapers,$f1869-1946,$g1914-1939.
300 ##$a14 linear ft. (35 boxes).
351 ##$aOrganized in four series: I. Correspondence. II. Writings, Lectures, and Research Materials. III. Writings of Others. IV. Special Files.
506 ##$3Correspondence of Elsie Malinowska and Josefa Malinowska$arestricted.
520 ##$aCorrespondence, manuscripts of writings and lectures, fieldwork notebooks, photographs, memorabilia, and other papers of Bronislaw Malinowski.$bThese materials reflect in some detail various aspects of Malinowski's research and other professional work in the areas of cultural anthropology and ethnobiology as well as his professional and personal associations with anthropologists, psychologists, and sociologists in Europe, Asia, Africa, and the United States. Of particular interest are the field notebooks, photographs, and other materials related to his work among the natives of New Guinea and the Trobriand Islands. Also included are some papers of members of Malinowski's family. Correspondents of note include Franz Boas, Marie Bonaparte, Pearl S. Buck, John Dewey, Havelock Ellis, Sir James Frazer, Anna Freud, Melville Herskovits, Aldos and Julian Huxley, Ernest Jones, Elton Mayo, Ashley Montagu, Wilhelm Reich, Bertrand Russell, Charles G. Seligman, Herbert Spencer, Beatrice Potter Webb, and Edward Westermarck.
524 ##$aBronislaw Malinowski Papers. Manuscripts and Archives, Yale University Library.
530 ##$3Fieldwork and correspondence excluding restricted material$aAvailable in microfilm (7,121 frames on 7 reels, 35 mm.);$bManuscripts and Archives, Yale University Library;$cat cost;$dHM129.
541 ##$aMalinowski, Valetta;$cgift;$d1972.
544 ##$dBronislaw Malinowski Papers;$aLondon School of Economic and Political Science.
545 ##$aCultural anthropologist, teacher, and author; educated in Poland, Germany, England; field work in New Guinea, Australia, Melanesia, 1914-1918; taught at London School of Economics and Political Science, 1921-1942.
546 ##$3Correspondence$aEnglish, French, German, Italian, and Polish.
555 0#$aUnpublished finding aid in repository. Microfilm guide available.
600 10$aBoas, Franz,$d1858-1942.
600 10$aBonaparte, Marie,$cPrincess,$d1882-1962.
600 10$aBuck, Pearl S.$q(Pearl Sydenstricker),$d1892-1973.
600 10$aDewey, John,$d1859-1952.
600 10$aEllis, Havelock,$d1859-1939.
600 10$aFrazer, James George,$cSir,$d1854-1941.
600 10$aFreud, Anna,$d1895-
600 10$aHerskovits, Melville Jean,$d1895-1964.
600 10$aHuxley, Aldous Leonard,$d1894-1963.
600 10$aHuxley, Julian,$d1887-1975.
600 10$aJones, Ernest,$d1879-1958.
600 10$aMayo, Elton,$d1880-1949.
600 10$aMontagu, Ashley,$d1905-
600 10$aReich, Wilhelm,$d1897-1957.
600 10$aRussell, Bertrand,$d1872-1970.
600 10$aSeligman, Charles Gabriel,$d1873-1940.
600 10$aSpencer, Herbert,$d1820-1903.
600 10$aWebb, Beatrice Potter,$d1858-1943.
600 10$aWestermarck, Edward,$d1862-1939.
610 20$aLondon School of Economics and Political Science.
610 20$aYale University.$bDept. of Anthropology.
610 20$aYale University$xFaculty.
650 #0$aAnthropology.
650 #0$aEthnology.
650 #0$aPsychology.
651 #0$aNew Guinea$xSocial life and customs.
651 #0$aTrobriand Islands$xSocial life and customs.
655 #7$aPhotoprints.$2ftamc
656 #7$aAnthropologists.$2lcsh
852 ##$aCtY-BR$eBox 1603A Yale Station, New Haven, CT 06520

ИЗЧЕРПАТЕЛЕН ЗАПИС – ГРАФИЧНО ИЗДАНИЕ

Този пример е запис за графично издание чрез код „k” в Лидер/06 и илюстрира вида запис, който се използва за оригинален или исторически документ. Забележете, че MARC елементите в този пример включват: поле 100, подполе $e (Ключова дума за отношение); поле 245, подполе $h (Носител); поле 541 (Забележка за непосредствения източник на комплектуване); поле 655 (Ключова дума – жанр/разновидност) и стойност на втория индикатор 7 в полета 650 и 655, използвани за назоваване на източника на ключовата дума.

Leader/00-23 *****ckm##22*****#a#4500
001 <контролен номер>
003 <код на организацията, даваща контролен номер>
005 19920513143848.3
007/00-05 kh#bo#
008/00-39 870504s1917####xxunnn############kneng#d
017 ##$aJ225997$bU.S. Copyright Office
040 ##$a[код на организацията]$c[код на организацията]$egihc
100 1#$aGilpin, Laura,$ephotographer.
245 15$a[Въведение]$h[графика].
260 ##$cc1917.
300 ##$a1 photoprint :$bplatinum ;$c15 x 20 cm.
500 ##$aTitle from copyright information on verso.
500 ##$aMounted on cardboard.
520 0#$aEdith Rubel Trio (Edith Rubel, Brenda Putnam, and Maria Roemaet Rosanoff) performing.
541 ##$cCopyright deposit;$aGilpin;$d1917.
610 20$aEdith Rubel Trio.
650 #7$aWomen$y1917.$2lctgm
650 #7$aMusic ensembles$y1917.$2lctgm
655 #7$aGroup portraits$y1917.$2gmgpc
655 #7$aPortrait photographs$y1917.$2gmgpc
655 #7$aPlatinum photoprints$y1917.$2gmgpc

ИЗЧЕРПАТЕЛЕН ЗАПИС – ТРИИЗМЕРЕН ДОКУМЕНТ

Този пример е запис за естествен или изкуствен триизмерен обект чрез код „r”в Лидер/06. Забележете, че MARC елементите в този пример включват данни, предоставени от каталогизатора в поле 245 (Сведения за заглавието) и поле 260 (Издателски данни/сведения за разпространение), с поддържащата забележка в поле 500 и забележката резюме в поле 520.

Leader/00-23 *****crm##22*****#a#4500
001 <контролен номер>
003 <код на организацията, даваща контролен номер>
005 19920902031155.0
008/00-39 870119q18601869xxunnn############rn####d
040 ##$a[код на организацията]$c[код на организацията]
043 ##$an-us---
045 ##$aw6w6
050 14$aE468.9$b.C3
245 00$a[Гюлле]$h[реалии].
260 ##$c[186-]$e(United States :$f[s.n.])
300 ##$a1 cannon ball :$blead, gray ;$c10 cm. in diam.
500 ##$aTitle supplied by cataloger.
520 ##$a"12-pounder" cannon ball used in the Civil War.
650 #0$aOrdnance.
651 #0$aUnited States$xHistory$yCivil War, 1861-1865.

(02/28/2008)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС