Висше училище по телекомуникации и пощи (ВУТП http://www.utp.bg) сключи Споразумение за асоциирано членство с Фондация НАБИС и Договор за абонаментна поддръжка на КОХА.