Екатерина Дикова представи НАБИС на Третата среща на Управителния съвет и Втората среща на Научния борд по проекта за популяризиране на културното наследство в стил ар нуво в Дунавския регион в Любляна, 27-28.02.2018 г.