Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Секции

Влезте в

Своден каталог НАБИС

С един клик - достъп до 3 562 816 заглавия от 40 библиотеки в България!

nalis-repository-bg

Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” (НАБИС) е учредена през 2009 г. от Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ-БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) и Американския университет в Бългaрия (АУБ), като активни участници са библиотеките на институциите учредителки: ЦБ на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (СУ-УБ) и Библиотека „Паница” на  АУБ (БАУБ).

Прочетете повече...

Новини
10.10.2018 С. Анева изнесе доклад на тема „Програмите с отворен код – успешно решение на наболели проблеми” на Националната научна конференция „Европейски хоризонти: Библиотеките – между буквата и бинарния код”, 8–9 Октомври , Регионална библиотека, Силистра.
26.09.2018 С. Анева изнесе доклад на тема „Програмите с отворен код – предизвикателство или решение (въз основа на опита на ФНАБИС)” на тържествената конференция по случай 130 години от създаването на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”.
26.09.2018 С. Анева връчи поздравителен адрес на доц. д-р А. Ангелова на тържеството по случай 130 години от създаването на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”.
21.09.2018 Е. Димитров инсталира софтуер за управление на дигитални колекции в Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив и обучи служители на библиотеката за работа с НАБИС репозиториум.
15.09.2018 Е. Дикова представляваше ФНАБИС на четвъртата среща на Управителния съвет и третата среща на Научния съвет на проекта „Ар нуво” в Суботица, 13-14 септември 2018 г.
Още новини...