Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Секции

Влезте в

Своден каталог НАБИС

С един клик - достъп до 3 562 816 заглавия от 40 библиотеки в България!

nalis-repository-bg

Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” (НАБИС) е учредена през 2009 г. от Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ-БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) и Американския университет в Бългaрия (АУБ), като активни участници са библиотеките на институциите учредителки: ЦБ на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (СУ-УБ) и Библиотека „Паница” на  АУБ (БАУБ).

Прочетете повече...

Новини
18.07.2018 С. Анева присъства на „Общестевените консултации – инструмент за модерни и отговорни политики: Обучение за представиели на СО, СОС и НПО”, организирано от Столична община и проведено в Статистическия институт в София.
04.07.2018 Проект „Налседство БГ”, в който Фондация НАБИС е асоцииран партньор, беше официално стартиран в Ректората на СУ. С. Анева представи Фондацията.
29.06.2018 С. Анева участва в обсъждане в рамките на национален семинар "Глобална визия за библиотеките", част от мащабна инициатива на ИФЛА, 28 юни 2018 г. в заседателната зала на Научната библиотека на НАЦИД, София.
13.06.2018 С. Анева изнесе лекция за функционалностите на КОХА пред студенти задочници 3 курс в специалност „Каталогизация на библиотечните документи” в СУ.
08.06.2018 С. Анева и Ек. Дикова представиха Фондация НАБИС на ХXVIII национална научна конференция на ББИА в Пловдив, 7 – 8 юни 2018 с презентации, посветени, съответно на КОХА и НАБИС репозиториума.
Още новини...