1XX - Основни описания – обща информация


Библиографски MARC 21 формат
Февруари 1999

В българския превод заглавието на всяка глава отпраща само към нейната кратка версия (с изключение на случаите, в които липсва такава). Кратката версия съдържа съкратено пояснение на всеки елемент от информацията, илюстрирано с примери.

100 - Основно описание с редна дума индивидуален или първи автор (NR)
110 - Основно описание с редна дума название на организация (NR)
111 - Основно описание с редна дума название на временен колектив (NR)
130 - Основно описание с редна дума унифицирано заглавие (NR)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Полета 100, 110, 111 и 130 съдържат име/название или унифицирано заглавие като основно описание.

При смесените материали, авторството невинаги е конкретизирано. В такъв случай основното описание може да съдържа името на лице или названието на организация, отговорни за събирането на материалите в една цялост. Друга възможност е колекцията да носи името на лице или названието на организация и това да се отразява в основното описание .

Описанието на първия индикатор, описанията на всички кодове на подполета, както и правилата за попълване на полета 100, 110, 111 и 130 са представени в сегментите за обща информация, а именно: X00, X10, X11 и X30. Вторият индикатор е описан в съответната част на всяко поле.


(02/29/2008)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС