3XX - Физическа характеристика и др. – обща информация


Библиографски MARC 21 формат
Септември 2011

В българския превод заглавието на всяка глава отпраща само към нейната кратката версия (с изключение на случаите, в които липсва такава). Кратката версия съдържа съкратено пояснение на всеки елемент от информацията, илюстрирано с примери.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Информация, свързана с физическата характеристика, графичното представяне, честотата на публикуване и степента на защита на информацията. За дигиталните обекти са предвидени и полета за допълнителна информация.


МАЛКО ИСТОРИЯ

Поле 301 – Физическа характеристика на филм (преди AACR 2) (за видеоматериали) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1983г.]
Поле 302 – Брой страници (за книги) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1990г.]
Поле 303 – Брой части (за аудиоматериали) ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1983г.] [само в USMARC]
Поле 304 – Линеен метраж (за аудиоматериали) ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1983г.] [само в USMARC]
Поле 305 – Физическа характеристика на звукозаписи (преди AACR 2) (за ноти и музика) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1993г.]
Поле 308 – Физическа характеристика на филми (архивни) (за видеоматериали) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1990г.]
Поле 315 – Честота (за файлове, карти) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1993г.]
Поле 336 – Вид на библиотечния документ [НОВО, от 2009г.]
Поле 337 – Вид устройство за ползване на документа [НОВО, от 2009г.]
Поле 338 – Вид носител [НОВО, от 2009г.]
Поле 344 – Звукови характеристики [НОВО, от 2011г.]
Поле 345 – Прожекционни характеристики на подвижен образ [НОВО, от 2011 г.]
Поле 346 – Видеохарактеристики [НОВО, от 2011г.]
Поле 347 – Характеристики на дигитален файл [НОВО, от 2011г.]
Поле 350 – Цена (за книги, аудиоматериали, видеоматериали, ноти и музика) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1983г.]
Поле 350 – Цена (за файлове и серии) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1993г.]
Поле 359 – Цена за заемане (за видеоматериали) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1983г.]
Поле 363 – Нормализирани дата на издаване и спецификация [НОВО, от 2007г.]
Поле 365 – Търговска цена [НОВО, от 2003г.]
Поле 366 – Търговска информация от издателя [НОВО, от 2003г.]
Поле 377 - Език, свързан с обекта, описан в записа [НОВО, от 2011г.]
Поле 380 – Жанр [НОВО, от 2010г.]
Поле 381 – Други определящи характеристики на произведението [НОВО, от 2010г.]
Поле 382 – Музикални инструменти/гласове [НОВО, от 2010г.]
Поле 383 – Номер на музикалното произведение [НОВО, от 2010г.]
Поле 384 – Тоналност [НОВО, от 2010г.]

(09/01/2011)

Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС