4XX - Сведения за серията (4XX)


Библиографски MARC 21 формат
Октомври 2008

В българския превод заглавието на всяка глава отпраща само към нейната кратката версия (с изключение на случаите, в които липсва такава). Кратката версия съдържа съкратено пояснение на всеки елемент от информацията, илюстрирано с примери.

490 - Сведения за серията (R)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле 490 съдържа сведения за серията.


МАЛКО ИСТОРИЯ

Поле 400 – Сведение за серията/Допълнително описание по лично име
Поле 410 – Сведение за серията/Допълнително описание по название на организация
Поле 411 - Сведение за серията/Допълнително описание по наименование на временен колектив
Тези полета са се използвали само в САЩ след 1999г., тъй като тогава са били изключени от CAN/MARC. Описани са в Приложение H.
Поле 440 - Сведение за серията/Допълнително описание по заглавие [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 2008г.]
Описанието на това поле е дадено за справка в Приложение H.


(09/01/2008)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС