80X-83X - Полета за допълнително описание по серия


Библиографски MARC 21 формат
Февруари 1999

В българския превод заглавието на всяка глава отпраща само към нейната кратка версия (с изключение на случаите, в които липсва такава). Кратката версия съдържа съкратено пояснение на всеки елемент от информацията, илюстрирано с примери.

800 - Допълнително описание по серия – лично име (R)
810 - Допълнително описание по серия – название на организация (R)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБХВАТ

Полета 800-830 са за допълнителни описания по серия. Тези полета се използват за проследяване на допълнително описание по серия, когато поле 490 (Сведения за серията) не дава допълнителни сведения за серията.

Описанията на първия индикатор и на всички кодове на подполета, както и правилата за въвеждане за полета 800, 810, 811 и 830 са дадени в следните сегменти за основна информация: X00, X10, X11 и X30. Вторият индикатор е описан на съответното място във всяко поле.


ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Поле 840 – Допълнително описание по серия - заглавие [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1980 г.]
Поле 840 излиза от употреба, когато поле 830 започва да се използва както за унифицирани, така и за условни заглавия, които не се вписват под име/название. Първият индикатор на поле 840 тогава е бил недефиниран, а вторият е бил определен за игнориране на символи (стойностите му са били от 0 до 9). Кодовете на подполета са били: $a (заглавие), $h (носител), $v (том или брой).


(02/29/2008)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС