Полета за редни думи (сегменти за обща информация)


Библиографски MARC 21 формат
Февруари 1999

X00 -Лични имена – обща информация
X10 - Названия на организации – обща информация
X11 - Наименования на временни колективи – обща информация
X30 - Унифицирани заглавия – обща информация

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Това е общата информация за данните, използвани в полета 1XX (основни описания), 6XX (предметни рубрики), 7XX (допълнителни описания) и 8XX (допълнителни описания по серия). В MARC 21 дефинирането на данни в много полета е подобно на това в други полета от същата група (напр. полета X10). По този начин полетата се съгласуват помежду си и се запомнят по-лесно. Това е валидно особено за полетата за названия и унифицирани заглавия, използвани като редни думи в точките за достъп.

Всеки от сегментите за обща информация съдържа: дефинирани обозначители на съдържанието (т.е. полета, индикатори и кодове на подполета), указания за прилагането на общите обозначители на съдържанието и правила за попълване на полетата във всяка група. Обозначителите на съдържанието, които не са валидни във всяко поле от групата, обикновено не се описват в сегментите за обща информация – там само се посочва къде точно е поместено описанието им.

Примерите, дадени в сегментите за обща информация, обикновено са за няколко тага на полета и за няколко вида материали. За повече примери и по-детайлно представяне на определението, обхвата и указанията за прилагане на обозначителите на съдържанието, вж. отделите за полета 1XX, 6XX, 7XX или 8XX.


(02/29/2008)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС