Приложение D: Записи на няколко езика (без транслитерация)


Библиографски MARC 21 формат
Октомври 2001

Описва и илюстрира моделите за запис на данни на няколко езика в MARC записите. Един език може да се приеме за основния език на информационното съдържание на записа, въпреки че в него са използвани и други езици. (Заб.: ASCII се използва за структурните елементи на записа. Повечето кодирани данни също са въведени в рамките на набора от символи на ASCII.) По-долу са описани основните модели за данни на няколко езика.

Данните от Модел A в редовните полета са свързани с данните в полета 880 чрез подполе $6, което присъства и в двете свързани полета. Спецификациите на поле 880 са в същото поле. Описанието на подполе $6 е в Приложение А: Подполета за контрол. Спецификациите на схемите за кодиране на символи и различните езици са в „Спецификации на MARC 21 формат за структура на записа, серии символи и средства за обмен” (MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media).

Правила за примерите: Данните в следващите записи са взети от действителни документи, но тук само нагледно илюстрират материала. В тези примерни записи не е посочен създателят на библиографските данни. В примерните записи не са включени контролни низове.


МОДЕЛ A – МЕСТЕН ЕЗИК И ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ

Следващият примерен запис на няколко езика е по Модел A. В него езикът на каталогизиране е английски (латиница), а езикът на документа е руски (кирилица). Службата, която е създала каталожния запис, осигурява транслитерация на латиница на част от информацията на кирилица, предоставя забележки, предметни рубрики и проч. на английски език и предпочита латиницата в редовните полета.

040 ##$a***$beng$c***
100 1#$6880-01$aZhavoronkov, N. M.$q(Nikolaĭ Mikhaĭlovich)
245 10$6880-02$aOkhrana okhotnich’ikh zhivotnykh v SSSR /$cN.M. Zhavoronkov.
250 ##$6880-03$aIzd. 2-e, perer.
260 ##$6880-04$aMoskva :$bLesnaia promyshlennost’.,$c1982.
300 ##$a167, [1] p., [16] leaves of plates. :$bcol. ill. ;$c19 cm.
500 ##$aBibliography: p. 167-[168].
650 #0$aAnimals$zSoviet Union.
880 1#$6100-01/(N$a[Кирилица]$q[Кирилица]
880 10$6245-02/(N$a[Кирилица]/$c[Кирилица]
880 ##$6250-03/(N$a[Кирилица]
880 ##$6260-04/(N$a[Кирилица]$c1982.

Следващият примерен запис на няколко езика е по Модел A. В него езикът на каталогизиране е английски (латиница), а езикът на документа е иврит (еврейска писменост). Службата, създала каталожния запис, предпочита латиницата в редовните полета. Посоката на еврейската писменост в примерите е отдясно наляво във всяко подполе, но текстът в самите подполета е отляво надясно. Въвеждането на цялата информация е в логически ред, а части от нея може да се покажат в различни посоки, в зависимост от писмеността и интерфейса.

040 ##$a**$beng$c**
100 1#$6880-01$aZilbershtain, Yitshak ben David Yosef.
245 10$6880-02$aTorat ha-yoledet /$cne`erakh `a. y. Yitshak ben David Yosef Zilvershtain, Mosheh ben Yosef Rotshild.
246 14$6880-03$aSefer Torat ha-yoledet
250 ##$6880-04$aMahad. 2. `im hosafot.
260 ##$6880-05$aBene-Berak :$bMekhon “Halakhah u-refu`ah”,$c747 [1986 or 1987]
300 ##$a469 p. ;$c23 cm.
504 ##$aIncludes bibliographical references and index.
650 #0$aChildbirth$xReligious aspects$xJudaism.
650 #0$aSabbath (Jewish law)
650 #0$aFasts and feast$xJudaism.
700 1#$6880-06$aRotshild, Mosheh ben Yosef.
880 1#$6100-01/(2/r$a[Иврит]
880 10$6245-02/(2/r$a[Иврит] /$c[Иврит]
880 14$6246-03/(2/r$a[Иврит]
880 ##$6250-04/(2/r$a[Иврит] .2 [Иврит]
880 ##$6260-05/(2/r$a[Иврит] :$b?[Иврит]?,$c747 [1986 or 1987].
880 1#$6700-06/(2/r$a[Иврит]

Следващият примерен запис на няколко езика също използва Модел А. Тук езикът на каталогизиране на документа е арабски (арабско писмо). Службата, създала каталожния запис, предпочита да използва арабски в редовните полета. Посоката на арабския текст в този пример е отдясно наляво във всяко подполе, но самите подполета са записани отляво надясно. Въвеждането на цялата информация е в логически порядък (от първи до последни данни), а части от нея може да се покажат в различни посоки, в зависимост от писмеността и интерфейса.

040 ##$a**$bara$c**
100 1#$6880-01$a[Арабско писмо]
245 10$6880-02$a[Арабско писмо]
250 ##$6880-03$a.1 [Арабско писмо]
260 ##$6880-04$a[Арабско писмо] :$b[Арабско писмо],$c1997.
300 ##$a240.[Арабско писмо] ;$c24 [Арабско писмо]
504 ##$a.123-150:[Арабско писмо]
650 #0$6880-05$a[Арабско писмо]$x[Арабско писмо]
880 1#$6100-01/(B$aTunji, Muhammad.
880 10$6245-02/(B$aJamaliyat al-lughah al-'Arabiyah /$cMuhammad al-Tunji.
880 ##$6250-03/(B$aal-Tab'ah 1.
880 ##$6260-04/(B$aBayrut :$bDar al-Fikr al-'Arabi,$c1997.
880 #0$6650-05/(B$aLughah al-'Arabiyah$xMunawwa’at.

МОДЕЛ В – ПРОСТИ ЗАПИСИ НА НЯКОЛКО ЕЗИКА

Следващият примерен запис на няколко езика е по Модел B. В него езикът на каталогизиране е английски (латиница), съответно забележките, предметните рубрики и т.н. са на английски. Документът е текст с комбинация от руски (кирилица) и арабски език (арабско писмо).

040 ##$a***$beng$c***
041 1#$arus$aara
066 ##$b(N$c(B$c(3
100 1#$aRuzhkov, V. I.$q(Viktor Ivanovich)
245 00$a[Кирилица] :$b[Кирилица] /$c[Кирилица]
246 31$a[Арабско писмо]
260 ##$a[Кирилица] :$b[Кирилица],$c1988.
300 ##$a536 p. ;$c21 cm.
650 #0$aTechnology$vDictionaries$xRussian.
650 #0$aRussian language$vDictionaries$xArabic.
700 1#$aTkhorzhevskii, L. L.$q(Lev L’vovich)
700 1#$aShagal’, V. E.$q(Vladimir Eduardovich)
700 1#$aMunir, Dawud Sulayman.

Следващият примерен запис на няколко езика е по Модел B. В него езикът на каталогизиране е руски (кирилица), а документът е комбинация от руски (кирилица) и английски език (латиница).

040 ##$a***$brus$c***
041 1#$arus$aeng
066 ##$b(N$c(B
245 00$a[Кирилица] =$bWho is who in oil and gas industry of the CIS /$c[[Кирилица].]
246 31$aWho is who in oil and gas industry of the CIS
260 ##$a[Кирилица] :$b[Кирилица],$c1992.
300 ##$a357 [Кирилица]. ;$c28 [Кирилица].
546 ##$a[Кирилица]
650 #0$a[Кирилица]$z[Кирилица]$v[Кирилица].
700 1#$a[Кирилица]$q([Кирилица])

(02/28/2008)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС