Помагало по MARC 21 (Част II)


Глава XII: Примерни записи
Избрана библиография
Избрани публикации на Служба „Разпространение на каталожни записи” към Конгресната библиотека на САЩ
МARC 21 обозначители на съдържанието (Тест)


Глава XII

Примерни записи

Представените в тази брошура примерни нормативни записи се базират на записи от файла „Установени форми на имената” (Name Authority File) на Конгресната библиотека на САЩ, само че тук част от информацията е леко променена, за да илюстрира по-добре описаните в брошурата полета. Примерите са дадени първо във вариант на представяне с тагове, който е по-често срещан в библиотечно-информационните системи, а след това – и във вариант за представяне без тагове, т.е. по начина по който се виждат от читателите и библиотекарите.

За повече примери за нормативни MARC 21 записи вж. „MARC 21 формат за нормативни данни” (MARC 21 Format for Authority Data) или на следния уебсайт: www.loc.gov/marc/authority/examples.html.

1. Запис в MARC 21 формат за обмен на данни

Представеният по-долу блок данни е това, което програмистът вижда в съдържанието на MARC файла. Таговете не се явяват преди полетата, а Директорията към данните показва кои тагове трябва да се използват и къде започва всяко поле (с други думи, къде е мястото на всеки таг).

00559cz###2200169n##450000100080000000500170000800
8004