Cover art from Understanding MARC Bibliographic


Първи стъпки в MARC формàта за нормативни данни

За съставянето на настоящия документ, както и при основните описания на MARC 21 форматите, се използва първоначално издадената през 1988 г. брошура „Увод в MARC формàта за библиографски данни”, написана от Бети Фъри съвместно с Отдел „Развитие на бази данни” на софтуерна компания „Фолет”. Тази брошура сега се актуализира и поддържа от Отдел „Развитие на мрежата и MARC стандарти” на Конгресната библиотека на САЩ

Цялото съдържание, свързано с нормативнитe MARC 21 записи, е написано и разработено от Отдел „Развитие на мрежата и MARC стандарти” на Конгресната библиотека на САЩ.

За контакт:

Library of Congress
Cataloging Distribution Service
Customer Service Section
Washington, DC 20541-4912
1-800-255-3666
http://www.loc.gov/cds/

Авторско право © 2004 Конгресна библиотека на САЩ. Да се упомене при възпроизвеждане на части от изданието.

Understanding MARC Bibliographic: Machine-Readable Cataloging

Превод от английски
Екатерина Дикова и Мила Куцарова

Редактори
Събина Анева,
Биляна Яврукова,
Елка Богушева

Коректор
Ирина Кузидова-Караджинова


СЪДЪРЖАНИЕ

Какво представлява MARC записът и защо е важен?

Глава I: Какво означава MARC?

Глава II: Защо е необходим MARC записът?

Глава III: Какво означават термините, използвани в MARC формàта?

Глава IV: Какво представлява нормативният MARC запис?

Глава V: Едновременно използване на нормативните MARC записи от различни библиотеки

Глава VI: Въпроси относно MARC данните

Глава VII: Заключение

Помагало по МARC 21 (Част I)

Глава VIII: Кратко описание на често използвани нормативни MARC 21 полета

Глава IX: Списък на други полета, често срещани в нормативните MARC записи

Глава X: Лидер

Глава XI: Поле 008

Помагало по МARC 21 (Част II)

Глава XII: Примерни записи

Избрана библиография

Избрани публикации на Служба „Разпространение на каталожни записи” към Конгресната библиотека на САЩ

МARC 21 обозначители на съдържанието (Тест)


Конгресна библиотека на САЩ
Всички права запазени © 2009-2010 Фондация НАБИС