Cover art from Understanding MARC Bibliographic

Първи стъпки в MARC формàта за топографски данни

Публикувано от Oтдел „Развитие на мрежата и MARC стандарти” на Конгресната библиотека на САЩ.

Първо издание

Авторско право ©2011 – Конгресна библиотека на САЩ. (Да се упомене при възпроизвеждане на части от изданието). За превод, цитиране или адаптация на публикацията се иска разрешение от Библиотеката на Конгреса на САЩ, Oтдел „Развитие на мрежата и MARC стандарти” (ndmso@loc.gov).

Превод от английски:
Екатерина Дикова и Мила Куцарова

Редактори: Събина Анева, Биляна Яврукова и Елка Богушева

Коректор: Ирина Кузидова-Караджинова

Understanding MARC Holdings Records

СЪДЪРЖАНИЕ

Какво представлява топографският MARC запис и защо е важен? [Глави I - VI]

Глава I: Какво представлява топографският MARC запис?

Глава II: Защо е необходим топографският MARC запис?

Глава III: Какво значат термините, използвани в MARC формàта?

Глава IV: Стандарти за топографски данни, съдържание и структура на топографските MARC записи

Глава V: Едновременно използване на топографските MARC записи от различни библиотеки

Глава VI: Заключение

Помагало по формáта за топографски данни [Глави VII - IX]

Глава VII: Кратко описание на често използвани топографски MARC 21 полета

Глава VIII: Лидер, Директория, Поле 007 и Поле 008

Глава IX: Примерни записи

Помагало по MARC 21 [Глави X - XII]

Глава X: Избрана библиография

Глава XI: Избрани публикации на Служба „Разпространение на каталожни записи” към Конгресната библиотека на САЩ

Глава XII: Топографски MARC 21 записи (Тест)

Конгресна библиотека на САЩ
Всички права запазени © 2012-2013 Фондация НАБИС