Проектът REvivEU се финансира от Европейската комисия в рамките на Европейската година на културното наследство 2018. През 2019г. и 2020г. ще бъдат открити поредица от виртуални интерактивни изложби в десет европейски страни (Холандия, Унгария, България, Финландия, Италия, Швейцария, Литва, Каталуня и Кипър), като доказателство за многообразието на европейското културно наследство.

Основна цел на проекта, определена от Европейската комисия е да се ангажират в подготовката на изложбите млади и възрастни хора, които обикновено не се включват в процесите на културното наследство.

Специфични цели на проекта са:

  1. насърчаване на хората да споделят културното си наследство и да се опознаят, като участват в интерактивните изложби, включително чрез представяне на лични предмети и подпомагане в курирането им;
  2. да се повиши споделянето на културното ни наследство, история и ценности, включително между поколенията и между европейските народи;
  3. укрепване на чувството за принадлежност към европейското пространство и изграждане на чувство за общност;
  4. да допринесе за по-пълното постигане на целите на Европейската година на културното наследство 2018: откриване, оценяване и обсъждане на богатствата на европейското културно наследство.

Повече за проекта може да се види на следния линк:

https://www.photoconsortium.net/europeforculture/