СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА


В  проектите на ФНАБИС се използват следните софтуерни продукти:

 

КОХА – интегрирана библиотечна система за управление на библиотечни фондове, която предлага:

 • Модули за комплектуване, обслужване на читатели, каталогизиране, управление на периодични издания, гъвкава отчетност, отпечатване на етикети, мултиформатни съобщения, офлайн обмен при липса на интернет достъп.
 • Мощна търсачка и възможност за представяне в каталога на съдържание от Amazon, Google, LibraryThing и подобни системи.
 • Съвместимост с различни библиотечни стандарти и протоколи като MARC 21, UNIMARC, z39.50, с което се осигурява оперативна съвместимост на КОХА с други системи и технологии и обмен на библиографски данни.
 • Уеб базирани интерфейси на онлайн каталогa и обслужването на читатели.
 • Интерфейс на български и английски.

 

НАБИС репозиториум - за управление на дигитални колекции (собствена доработка на НАБИС)

 • Подпомага управлението, достъпа и дългосрочното съхранение на дигиталното съдържание.
 • Предоставя улеснено търсене в адаптивен и лесен за използване интерфейс.
 • Изграден е на базата на софтуера с отворен код DSpace.

 

УниКат – за откриване на библиотечни източници на учредителите и асоциираните членове на НАБИС, по-конкретно на каталожни записи, дигитални обекти, репозиториуми, библиографии и други колекции и извори. Базиран е на софтуера с отворен код VuFind и предоставя:

 • Опростено търсене – основно търсене по дума, което се прецизира чрез разширено търсене и групиране по фасети на резултатния списък.
 • Актуален статус на документа (зает, свободен за заемане и т.н.).
 • Списък с подобни резултати.
 • Възможност за различни видове преглеждане - по език, по вид библиотечен документ, по азбучен ред.
 • Постоянни URL адреси.
 • Интерфейс на български и английски език.

 

Други софтуерни продукти на фирма Ex Libris, използвани в предни периоди са:

Primo (2010 - май 2017)
ALEPH (2010 - май 2016)
SFX (2010 - май 2016)
MetaLib (2010 - май 2016)
DigiTool (2010 - май 2016)
Rosetta (2014 - май 2016)