10-тата годишната среща на асоциираните членове на Фондация НАБИС се проведе на 21 май 2019 г. в  Център за образование и култура „Илиев“. Тя бе представена наживо чрез стрийминг във фейсбук, което даде възможност на неприсъстващите членове и други заинтересувани лица да бъдат част от събитието, макар и само онлайн.
Пълен запис на събитието може да бъде намерен на следния линк:
https://www.youtube.com/watch?v=AhkWYzHKbJ4&list=PLC56Fo6zhpreAW5XoSeajt_omDYb6iNGJ

opening

Заседанието беше открито от доц. д-р Емилия Занкина, председател на Съвета на директорите на Фондация НАБИС и заместник ректор на Американския университет в България.       
Събина Анева, изпълнителен директор на ФНАБИС, направи обзор на 10 годишната дейност на Фондацията и сподели визията си за нейното развитие. Вж. презентацията.
По време на кафе паузата бе представена изложбата "Кирилицата", която е в част от Европейската година на културното наследство 2018. Тя представлява виртуална интерактивна инсталация, посветена на историята на честването на празника на буквите през различни периоди от историята на България. В нея са намерили място снимки на рисунки и кукли, посветени на българската азбука, създадени от деца с увреден слух. Вж. по-подробно в информацията на проект REvivEU.

kirilitsata
Себастиан Бонис (представител на Кметството на гр. Орадея, Румъния) запозна аудиторията с резултатите от европейския проект „Устойчиво опазване и популяризиране на културното наследство в стил ар нуво в Дунавския регион”.

Sebastian

Срещата беше закрита в дух на сътрудничество и добронамереност.

zala