Годишна среща 2015 г.

 

Събина Анева представи дейността на НАБИС през изминалата година. Основните акценти бяха процесите на дигитализация, динамиката на търсенията в Сводния каталог от 2011 г. досега и други постижения.

С. Анева

В неформален разговор по време на кафе-паузата участниците обсъждаха различни въпроси на дигитализацията, междубиблиотечното заемане и споделяха най-добри практики в своята област.

 

 

Присъстваха следните представители:

- от Фондация „Америка за България” – Иванка Цанкова (директор „Оценка на проекти”);

- от библиотеките учредителки: СУ-УБ – Анна Ангелова (директор), Биляна Яврукова (зам.-директор), Теофана Кирова (ръководител направление „Автоматизация”), Дияна Кътовска (началник отдел „Междубиблиотечно заемане”); АУБ – София Кацарска (директор), Елка Богушева (началник отдел „Каталогизация”); ЦБ-БАН – Силвия Найденова (и. д. директор)

- от Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – Анета Дончева (зам.-директор).

- от асоциираните членове на НАБИС: библиотека на НБУ – Надя Терзиева (директор), Радостина Тодорова (началник отдел „Библиотечни и информационни услуги“); ЦСБ – Маргарита Стаматова (директор), Библиотечно-информационен комплекс към ТУ-София – Христина Димитрова (директор); НБ-Пловдив – Димитър Минев (директор), Антоанета Лесенска (зам.-директор), Ани Граматикова, Тодор Ненов; библиотека при МГУ – Ирена Кърцелина; библиотечно-информационен център при ХТМУ – Майя Пенчева (директор), Евгения Дишовска; Библиотечно-информационен център към МУ- Пловдив – Мая Урумова (директор); ТУ-София (филиал Пловдив) – Стоянка Делчева и Мануела Колева; ПУ – Славена Запрянова; КМНЦ-БАН – Нели Ганчева; ВДУ „Св. Тривелий“ – Красимира Димитрова; САБ – Юлияна Глушкова (зав. библиотека); ВУЗФ – Ирена Петрова; ВА „Г. С. Раковски“ – Веселина Йорданова и Зоя Крачунова; Столична библиотека – Велислава Маринова и Марчела Борисова; УАСГ – Персида Рафаилова (директор), Илия Георгиев, Веселин Минчев; РБ-Бургас – Мария Бенчева (директор); НАЦИД – Валентина Славчева; ЦМБ – Лидия Тачева и Пепа Коцилкова.

- от Фондация НАБИС: Румен Аврамов (председател на Съвета на директорите), Мариана Силяновска (член на Съвета на директорите), Събина Анева (изпълнителен директор), Никола Стоянов (системен администратор), Евгени Димитров (системен администратор), Екатерина Дикова (мениджър проект).