ФОРУМ 2013 

Дигитaлната библиотека – технологични и социални проблеми

 

Третият международен форум на ФНАБИС се проведе на 15 май в София. Водещи фигури в библиотечното и архивното дело от САЩ, Израел, Русия, Финландия и България, споделиха своя опит в изграждането на дигитални библиотеки и тяхното бъдеще, влиянието им върху образователната система, свободният достъп до фондовете и ангажирането на обществеността в различни инициативи, свързани с библиотечното и архивното дело. (Вж. програмата на форума тук.)

Два от многобройните въпроси към презентаторите.