ПРОЕКТИ

 

Проектът НАБИС е финансиран от Фондация „Америка за България“ за периода от юни 2009 до януари 2018г. Главната му цел е:

  • технологично усъвършенстване на българските библиотеки;
  • създаване на национален своден каталог, който да осигурява информация за съдържанието на фондовете на библиотеките в България;
  • изграждане на национална дигитална платформа, която да съхранява българското културно наследство.

Фондация НАБИС осъществи цялостното управление на проекта и заедно с това координира единната национална академична библиотечно-информационна система, формирана от учредителите и от асоциираните членове.

В резултат на проекта бяха създадени и продължават да се поддържат и развиват:

Те са достъпни безплатно и се ползват от над 2600 души дневно.

За софтуерните платформи, която се използват в проекта виж тук.