СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА

 

 

В  проектите на ФНАБИС се използват следните софтуерни продукти:

 

Koha – първият в света софтуер с отворен код за изграждане на интегрирана библиотечно-информационна система за управление на библиотечни фондове. Той е адаптиран от ФНАБИС, следвайки традицията и най-добрите практики на българските библиотеки.

 Предлага:

 • Уеб-базирани модули за комплектуване, обслужване на читатели, каталогизиране, управление на периодични издания, гъвкава отчетност, отпечатване на етикети, мултиформатни съобщения, офлайн работа при липса на интернет достъп.
 • Мощна търсачка, която има възможност за подсказване при грешно изписване. Библиографските записи имат вътрешни линкове, които позволяват търсенето на още информация за автор, издателство и предметни рубрики в базата данни на библиотеката или във външни бази данни (Своден каталог НАБИС, Google Scholar, Open Library и други).
 • Библиографските записи могат да бъдат илюстрирани с изображения на корицата, автоматично изтеглени от различни международни платформи като Amazon, Google, LibraryThings, Open Library Syndetics и др.
 • Съвместимост с различни библиотечни стандарти и протоколи като MARC21, UNIMARC, OAI, Z39.50 и  SRW/SRU. Това позволява комуникация и обмен на данни с други системи.
 • Уеб базиран интерфейс на онлайн каталогa и обслужването и самообслужването на читатели.
 • Създаване, запазване, обединяване и споделяне на списъци. Регистрираните читатели могат да изразяват мнение, добавят коментар, вписват пояснения към библиотечен документ, тагират, както и да предлагат заглавия за покупка.
 • Многоезичен интерфейс, като нашият превод на български език е съобразен с библиотечната практика и терминология в България.

Виж по-подробно тук.

 

DSpace - софтуер с отворен код за управление на дигитално съдържание и документи, осигуряващ контролиран достъп и дългосрочно съхранение (дигитален архив). Той е адаптиран от ФНАБИС, като са добавени вюъри за структурирано визуализиране на текст, изображения, аудио и видео файлове.

 Системата предлага:

 • Поддържа OAI, което позволява комуникация и обмен на данни с други международни мрежи и системи като  Българския портал отворена наука, OpenAIRE и други подобни.
 • Изтегляне на библиографски данни от Коха
 • Осигурява достъп до дигитализираните библиотечни документи на регистрирани читатели 24/7, независимо от местоположението им, като спазва Закона за авторските и сродните му права.  
 • Многоезичен интерфейс, като нашият превод на български език е съобразен с библиотечната практика и терминология в България.

Виж по-подробно тук.

 

VuFind – софтуер с отворен код за намиране на информационни ресурси. Той е адаптиран от ФНАБИС (виж Своден каталог НАБИС) и търси сред библиотечните източници на учредителите и асоциираните членове на НАБИС, по-конкретно на каталожни записи, дигитални обекти, репозиториуми, библиографии и други колекции и извори.

Предоставя:

 • Опростено търсене – основно търсене по дума, което се прецизира чрез разширено търсене и групиране по фасети на резултатния списък.
 • Актуален статус на документа (зает, свободен за заемане и т.н.).
 • Списък с подобни резултати.
 • Възможност за различни видове преглеждане - по език, по вид библиотечен документ, по азбучен ред.
 • Постоянни URL адреси.
 • Интерфейс на български и английски език.

 

Други софтуерни продукти на фирма Ex Libris, използвани в предни периоди са:

Primo (2010 - май 2017)
ALEPH (2010 - май 2016)
SFX (2010 - май 2016)
MetaLib (2010 - май 2016)
DigiTool (2010 - май 2016)
Rosetta (2014 - май 2016)