Erazmusplus

Проектът CitizenHeritage е проект, който се съфинансира от Програма Еразъм+ на Европейския съюз, номер на проекта 2020-1-BE02-KA203-074727.

Неговата цел е да предостави на висшите учебни заведения ново разбиране и възможности за включване на представители от широката общественост в учебните програми на висшите учебни заведения, в процеса на преподаване и обучение. Той ще им предложи избор от добри практики за това как да се възползват от движението на знания в и извън академичните среди и тяхното по-ефективно използване в гражданското общество. Дигиталната среда, резултат от създаването на огромни колекции с отворен достъп и нарастващото присъствие на онлайн инструменти, които активно ангажирт и взаимодействат, създава нови възможности за допълнително стимулиране на създаването и разпространението на знания в сътрудничество с гражданите.

Проектът включва три университета (KU Leuven, National Technical University of Athens и Erasmus Universiteit Rotterdam), два агрегатора на Europeana (Photoconsortium и European Fashion Heritage Association) и специалистите от Web2Learn.

На 26 и 27 май 2021г. Софийският университет "Св. Климент Охридски", катедра "БИНКП", със съдействието на ФНАБИС, участва в семинар на тема "История в снимки от България". Широк кръг от студентите работиха с ентусиазъм за обогатяване на метаданни на дигиталната колекция от ранна българска фотография, публикувана от Фондация НАБИС в Europeana. Повече за участието вижте тук.