img5

Годишна среща 2012

    

Годишната среща на асоциираните членове на ФНАБИС се проведе на 15 декември в Медиатеката на Библиотеката на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Срещата продължи от 11:00 до 13:00 и премина в дух на кооперативност и стремеж към сътрудничество.

 

На годишната среща присъстваха следните представители:

Асоциирани членове: Надя Терзиева – директор на библиотеката на Нов български университет, София;  д-р Лидия Тачева – директор на Централна медицинска библиотека, София;  Христина Димитрова – директор на Библиотечно информационен комплекс към Технически университет, София;     Лилия Шаркова – завеждащ отдел „Обработка и каталози” на Регионална народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив; Искра Гогова - системен администратор в отдел „Автоматизация на библиотечно-библиографските процеси” на Столична библиотека; Маргарита Стаматова – директор на Централна селскостопанска библиотека, София.

ФНАБИС: Румен Аврамов; Мариана Силяновска; София Кацарска, АУБ; Събина Анева; Екатерина Дикова; Никола Стоянов; Ани Ангелова, СУ; Биляна Яврукова, СУ; Теофана Кирова, СУ.

Заседанието бе октрито от Р. Аврамов, след което С. Анева направи обзор на дейността на ФНАБИС за изтеклата 2012 година (вж. презентацията й тук). Е. Дикова представи бъдещите задачи, свързани с включването на ФНАБИС в социалните мрежи (вж. слайдовете).

 

По предложение на С. Кацарска се обсъди възможността за активизиране на междубиблиотечното заемане между асоциираните членове и библиотеките учредителки. Беше решено да се подготви анкетна карта, която да бъде попълнена от всяка библиотека, въз основа на нея да се създаде правилник за междубиблиотечното заемане помежду ни и да се изгради служебен модул, който да функционира в средата на Своден каталог НАБИС.

Обучението на библиотекари за ползване на функционалностите на Своден каталог НАБИС се изтъкна като ефективен метод за популяризирането му по места. Така ще се даде възможност на библиотекарите да обучават – с или без помощта на ФНАБИС – първокурсниците и второкурсниците от обслужваните от тях университети, за да могат правилно и максимално да използват каталога.

Препоръчано бе в най-скоро време да бъде изготвено визуално ръководство за ползване на Своден каталог НАБИС.

В края на събранието по предложение на А. Ангелова се създаде секция „Научни библиотеки” към Българската библиотечно-информационна асоциация. С това беше реализирана една отдавнашна нужда на нашата общност.

 

Заседанието беше закрито, а участниците в него бяха поканени да разгледат обновеното хранилище на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски” и цялостно модернизираната Библиотека “Филологии”.

img4