Годишна среща 2018

 

Годишната среща на асоциираните членове на Фондация НАБИС се проведе на 16 май 2018 г. в  Център за образование и култура „Илиев“. Тя бе представена наживо чрез стрийминг във фейсбук, което даде възможност на неприсъстващите членове и други заинтересувани лица да бъдат част от събитието, макар и само онлайн. Пълен запис на събитието може да бъде намерен на следния линк:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLC56Fo6zhpre9SHiN5rauUOyHesgl7RiW

Събина Анева, изпълнителен директор на ФНАБИС, направи обзор на дейността на Фондацията за 2017 г. и сподели визията си за нейното развитие. Г-жа Анева представи и възможностите на библиотечния софтуер КОХА (с отворен код, но и с допълнително разработени функционалности от ФНАБИС с включена подръжка) и преди всичко начините за каталогизиране чрез копиране с помощта на тази система. Вж. презентацията.

Екатерина Дикова, мениджър „Проекти”, представи участието на ФНАБИС в международния проект „Устойчиво опазване и популяризиране на културното наследство в стил ар нуво в Дунавския регион”, финансиран от ЕС. Проектът продължава до средата на 2019 г. и основна задача на ФНАБИС в него е изграждане на дигитална база данни от фотографии на архитектурни обекти в стил ар нуво в столицата ни с метаданни към тях на английски език; базата е достъпна и на български през НАБИС репозиториума. Вж. презентацията.