Дигитализацията на библиотечни документи от фондовете на библиотеки започва през  последното тримесечие на 2011г. като част от проект НАБИС.  Целта е:

    и

  • да се предостави възможност за ползването им през единна дигиталната платформа, в която документите може да са на свободен достъп или защитени съобразно Закона за авторското право и сродните му права (според политиките на самите библиотеки).

Полага се основата на НАБИС репозиториум, който успешно продължава да се поддържа и обогатява с нова информация.