Дигитализация


Инициативата за дигитализация на библиотечни документи от фондовете на библиотеки, включени в проект НАБИС, започва през последното тримесечие на 2011 г. Целта на това начинание е да се осигури удобно и бързо търсене на дигитални обекти през Своден каталог НАБИС, както и свободното им ползване през дигиталната библиотека НАБИС репозиториум (доколкото позволяват политиките на самите библиотеки). Фондацията организира курсове за обучение по избрания софтуер, разработва подпомагащи приложения и консултира съответните институции.

Активната дигитализация започва в началото на 2012 г. ЦБ-БАН се включва първа с представянето на редки и ценни издания и архивни материали. Подобна е и работата на СУ-УБ, където обаче се предоставя в дигитален вид и колекцията от дипломни работи и автореферати на дисертации, защитени в СУ. Учебните материали и най-четените заглавия са предмет на дигитализация в библиотеката на НБУ. В периода 2012-2014 г. НАБИС дигитализира ценни фотографии, събрани от над 18 колекции в цялата страна (по проект EuropeanaPhotography), а в средата на 2014 г. се включва и пловдивската Народна библиотека „Иван Вазов” с малката си по обем, но изключително ценна колекция от средновековни славяноезични ръкописни фрагменти. През втората половина на 2015 г. към инициативата се присъединява и АУБ със своята колекция от дисертации.

Процесът продължава и броят на дигитализираните обекти непрекъснато нараства. В края на декември 2019 г. общият им брой в НАБИС репозиториума надвишава 604 000 файла, а разпределението им по институции може нагледно да се представи по следния начин:

2019_files