Дигитализация на библиотечни документи

Инициативата за дигитализация на библиотечни документи от фондовете на библиотеки, включени в проект НАБИС, започва през последното тримесечие на 2011 г. Целта на това начинание е да се осигури удобно и бързо търсене на дигитални обекти през Своден каталог НАБИС, както и свободното им ползване през дигиталната библиотека НАБИС репозиториум (доколкото позволяват политиките на самите библиотеки). Фондацията организира курсове за  работа със софтуера, поддържащ дигиталната библиотека, разработва подпомагащи приложения към него и консултира съответните институции.