ФОРУМ 2010

Международният форум, озаглавен ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕЧНИ РЕСУРСИ. НАБИС: ПОРТАЛЪТ КЪМ АКАДЕМИЧНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЪЛГАРИЯ, организиран от ФНАБИС, събра лектори от най-високо ниво от Съединените щати, Великобритания, Германия и България и беше приветстван от посланика на САЩ в България.

Събитието се проведе на 23 и 24 септември в София. На 23 в читалня № 5 на Националната библиотека Ричард Овъндън, директор на Бодлеанската библиотека в Оксфордския университет и уредник на колекциите от редки и ценни издания и ръкописи, представи пред български библиотекари и учени последните разработки във филиалите на Бодлеанската библиотека. Вж. презентацията и снимки.

На 24 беше представена Фондация НАБИС, а създаденият от нея своден каталог на академични библиотеки – отворен за обществено ползване. Бяха обсъдени и някои глобални тенденции в интегрирането на библиотечни ресурси и бяха повдигнати въпроси за библиотечните политики в различните страни. На форума присъстваха повече от 200 библиотекари, компютърни специалисти и учени, които активно участваха в дискусията. Сред поканените бяха представители на българското правителство и на определени неправителствени организации. Вж. снимки и презентации.