07 08


Годишна среща 2013

Годишната среща на асоциираните членове на ФНАБИС се проведе на 29 октомври в читалнята на Централна библиотека на БАН. Срещата продължи от 14:00 до 15:00 ч. 

Присъстваха следните представители:

 - от библиотеките учредителки: СУ-УБ– Анна Ангелова (директор), Биляна Яврукова (зам.-директор), Теофана Кирова (ръководител направление „Автоматизация”); АУБ – София Кацарска (директор); ЦБ-БАН Силвия Найденова (и. д. директор), Никола Казански (Научна група по библиотекознание и библиография), Мария Симеонова (библиотекар).

- от Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”Анета Дончева (зам.-директор) и Цветанка Панчева (ръководител направление „Дигитална библиотека”)

- от асоциираните членове на НАБИС: библиотека на НБУРадостина Тодорова (началник отдел „Библиотечни и информационни услуги“); ЦСБ – Маргарита Стаматова (директор), Мария Чочева (библиотекар); АНЦС – Елица Попова (библиотекар), Бояна Боянова (библиотекар); Библиотечно-информационен комплекс към ТУ – Христина Димитрова (директор); РНБ-Пловдив – Димитър Минев (директор), Петко Георгиев (отдел „Специални колекции”), библиотека при МГУ – Красимира Михайлова (директор); ЦСБ - Пепа Славова (зам.-директор), билиотечно-информационен център при ХТМУ – Майя Пенчева (директор);

- гости: библиотека на УАСГ – Персида Рафаилова (директор).

ФАБ: Ваня Цанкова, програмен директор „Образование и библиотеки”

ФНАБИС: Румен Аврамов (председател на Съвета на директорите), Мариана Силяновска (член на Съвета на директорите), Динчо Кръстев (изп. директор), Събина Анева (зам.-изпълнителен директор), Никола Стоянов (системен администратор), Евгени Димитров (системен администратор), Екатерина Дикова (проектов мениджър).

 

Заседанието бе открито от изпълнителния директор на Фондацията Динчо Кръстев, който анонсира предстоящите за НАБИС новости в технологичните решения. След него Събина Анева представи модула за междубиблиотечно заемане и функционирането му през Своден каталог НАБИС.

09  11 

 

Участниците в заседанието изразиха задоволство от задълбочаващия се дух на сътрудничество между библиотечните институции и очакванията си това да им позволи успешно да отговорят на съвременните професионални предизвикателства, които стоят пред всеки един от тях.

 

12   13 14  15 

В края на заседанието бяха поднесени приветствия по случай 125-годишнината от създаването на Университетска библиотека на Софийския университет. Нейният директор, Анна Ангелова, получи поздравления от фондация НАБИС, Централна библиотека – БАН, Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив, Регионална Народна библиотека  „П.Р. Славейков – Велико Търново, фондация „Америка за България”, Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – София

 

Заседанието бе последвано от семинара "Непоказвани съкровища от фотоархивите", проведен  в рамките на проекта EuropeanaPhotography, в който взеха участие представители на Националния литературен музей – София, Института за изследване на изкуствата – БАН и НБ "Иван Вазов" – Пловдив.