ФОРУМ 2011

 

Международният форум на ФНАБИС, озаглавен ПРОЕКТЪТ НАБИС - ЕДНА ГОДИНА ПО-КЪСНО се проведе на 21 ноември в зала Alexander, Radisson Blu Grand Hotel, София. Водещи фигури в библиотечното и архивното дело от Великобритания, САЩ, Италия, Германия и България, споделиха своя опит в изграждането на дигитални библиотеки, използването на библиотечни софтуери и ангажирането на обществеността в опазването на ценните фондове. (Вж. програмата на форума  тук.)