logo DSpace
 
DSpace е софтуер, който позволява управлението на дигитално съдържание и документи, осигурява контролиран достъп и дългосрочно съхранение (дигитален архив). Това е информационна система, която дава възможност за публикуване на всички видове дигитални документи (текст, изображения, видео, аудио файлове и други) не само от специалисти, но и от изследователи, учени и други. Предоставя улеснено търсене в адаптивен и лесен за използване интерфейс, който се предлага на множество езици.
 

ФНАБИС е интегрирал услуги, които включват:

  • Адаптиране към нуждите на всяка една институция
  • Интерфейс на български език
  • Невъзможност за копиране на съдържание с цел спазване на ограниченията на Закона за авторското право и сродните му права
  • Интегрирани вюъри за структурирано визуализиране на текст, изображения, аудио и видео файлове
  • Обучение и богата документация за ползване на системата