ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Предизвикателството да си сътрудничим в дигиталната ера

 

Четвъртата международна конференция, организирана от Фондация НАБИС с подкрепата на Фондация „Америка за България”, се проведе на 12 май 2015 г. в София. Присъстваха представители на Министерството на образованието, Министерството на културата, Парламента и други официални гости, представители на учредителите на НАБИС, на асоциираните институции, други библиотеки и университети, музеи, неправителствени организации и различни културни обединения. Приветствени слова произнесоха г-жа Ваня Кастрева, заместник-министър на образовaнието, и г-н Карл Форцхаймър, председател на борда на директорите на Фондация „Америка за България”. Лектори бяха представители на водещи библиотеки и библиотечни обединения от Европа и САЩ, които представиха своя опит в сътрудничеството на местно и глобално ниво в проекти, свързани с дигитализацията, творческото използване на дигитализирано културно наследство, привличането на доброволци и кооперирането не само с библиотечните, но и с технологичните среди. (Вж. програмата на събитието.)

 

 

 

След конференцията лекторите разгледаха някои от историческите забележителности в стара София.