World Digital Library (WDL) означава ‘Световна дигитална библиотека’ и е международен проект, иницииран от Конгресната библиотека на САЩ и UNESCO, който предоставя свободен достъп през интернет на значими и разнообразни първостепенни източници от цял свят. Основните му цели са да подпомага международно и междукултурно разбирателство, да увеличaвa обема и разнообразието на културното съдържание в интернет и да предоставя текстове и изображения на специалисти, студенти, преподаватели и широката потребителска аудитория.

 

Подписахме договор за безвъзмездно сътрудничество (15.05.2012), включихме се в подготовката на 400 дигиализирани старопечатни книги от фонда на ЦБ-БАН, конфигурирахме HTTP сървъра и предоставихме 10 от книгите за публикуване на сайта.

 

Д. Кръстев представи ФНАБИС на годишна среща на участниците в проекта във Вашингтон през ноември 2011 г. и през декември 2012 г.