СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА

 

В момента в проекта НАБИС се използват следните софтуерни продукти:

 

 Primo – за откриване и предоставяне на библиографска информация (продукт на Ex Libris a ProQuest Company)

  • Търси и намира през единен интерфейс информация за наличността на книги, периодични издания, дигитални обекти и т.н. както в местната, така и в други библиотеки.
  • Предлага подпомагащи търсенето средства, които позволяват точното намиране на максимално релевантна информация (семантичен уеб).
  • Осигурява достъп - в зависимост от политиката на направения абонамент - до електронни източници, пълнотекстови статии, информация за библиотечните документи (баркод, сигнатура, екземплярност); дава възможност за поръчка чрез междубиблиотечно заемане.
  • Подлежи на персонализация и позволява съхранение на предишни търсения, получаване на съобщения по електронната поща за нови информационни ресурси по зададена тема, размяна на вече намерена информация.
  • Ползва се навсякъде, където има интернет достъп.

 

НАБИС репозиториум - за управление на дигитални колекции (собствена разработка на НАБИС)

  • Подпомага управлението, достъпа и дългосрочното съхранение на дигиталното съдържание.
  • Предоставя улеснено търсене в адаптивен и лесен за използване интерфейс.

 

Други софтуерни продукти на фирма Ex Libris, използвани в предни периоди са:

ALEPH (2010 - май 2016)

SFX (2010 - май 2016)

MetaLib (2010 - май 2016)

DigiTool (2010 - май 2016)

Rosetta (2014 - май 2016)