Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Секции
> Начало >> СЪБИТИЯ >> Непоказвани... EuropeanaPhotography

Семинар "Непоказвани съкровища от фотоархивите" 

в рамките на проекта EuropeanaPhotography

 

29 октомври 2013 (вторник)

Централна библиотека на БАН, София

 

 

 

15:20-15:40 Катя Зографова, директор на Националния литературен музей

Светослава Славейкова – пазителката на родовата културна памет, музеестроителката

 

15:40-16:00 Румяна Пенчева, завеждащ отдел „Фондове и литературно наследство” в Националния литературен музей

Борис Руменов – Борю Зевзека (1884-1944)

 

16:00-16:20 Румяна Пенчев

Писателите като хлапета

 

16:20-16:40 Катерина Гаджева, главен асистент в Институтa за изследване на изкуствата, БАН

Състояние, проблеми и специфики на фотографските архиви и частни колекции в България


16:40-17:00 Петко Георгиев, отдел „Специални колекции” в Регионална народна библиотека „Иван Вазов” в Пловдив