КРЪГЛА МАСА „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОНЛАЙН КАТАЛОГ НА НАЦИОНАЛНИТЕ И АКАДЕМИЧНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”

 

На 21 февруари 2014 г. се проведе кръгла маса за обсъждане на възможностите за създаване на онлайн каталог на националните и академичните библиотеки на Балканите. Срещата беше организирана от Фондация НАБИС, а сред участниците и гостите на събитието бяха представители на най-големите библиотечни институции в Босна и Херцеговина, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Хърватия и Черна гора. От българска страна на форума присъстваха техни колеги от Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, Централната библиотека на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“, от библиотека „Паница” на Американския университет в България, фондация „Америка за България“ и фондация НАБИС. (Вж. програмата тук.)

Събитието беше открито от проф. Иван Илчев, ректор на Софийския университет. Доц. д-р Динчо Кръстев представи дейностите на ръководената от него фондация – проекти, резултати, постижения и перспективи. След почивката Кристиян Мотовски, старши счетоводен мениджър в Ex Libris, запозна аудиторията с презентацията на вицепрезидента на компанията за Централна и Източна Европа, представяща тенденциите в корпоративната стратегия и най-модерните библиотечни софтуери, предлагани от Ex Libris. В последвалата дискусия участниците единодушно изразиха задоволството си от идеята за интегриране на информацията за библиотечните фондове на балканските библиотеки в един онлайн каталог и от ясната визия за осъществяването й. Те обсъдиха възможностите всяка от тях да участва в него не само с библиографска информация за притежаваните от нея документи, но и със своите дигитални колекции.