Семинар "Непоказвани съкровища от фотоархивите" в рамките на проекта EuropeanaPhotography (29 октомври, София)


 

01 02
Евгени Димитров, системен администратор във фондация НАБИС и координатор на проекта EuriopeanaPhotography за България, открива събитието. На заден план са Динчо Кръстев, изп. директор на ФНАБИС и Събина Анева, зам.-изп. директор на ФНАБИС. (Фото: Е. Волева) Катя Зографова, директор на Националния литературен музей по време на презентацията си на ценни фотографии от архива на музея, разкриващи творческата биография на нейния основател – племенницата на Пенчо Славейков. На заден план Д. Кръстев разговаря с Анета Дончева, зам.-директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. (Фото: Е. Волева)
03 04
Румяна Пенчева, завеждащ отдел „Фондове и литературно наследство” в Националния литературен музей, представя двата си интересни доклада: единият – история в снимки – за вече слабо известен, но  харизматичен и жизнерадостен интелектуалец от първата половина на XX в.; другият – за малко известни фотографии на най-популярните ни автори като деца. (Фото: Е. Волева) Катерина Гаджева, главен асистент в Института за изследване на изкуствата при БАН, говори за състоянието, проблемите и спецификите на фотографските архиви и частни колекции в България. (Фото: Е. Волева)
05 06
Петко Георгиев, отдел „Специални колекции” в РНБ „Иван Вазов” в Пловдив, представя непоказвани фотографски съкровища от архивите на представяната от него институция. (Фото: Е. Волева) Д. Кръстев, Ваня Цанкова (програмен директор във ФАБ), Марияна Силяновска (член на Съвета на директорите на ФНАБИС) и Димитър Минев (директор на НБ „Иван Вазов”, Пловдив) сред публиката на семинара.  (Фото: Е. Волева)