Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Секции
> Начало >> НОВИНИ >> Беше проведено двудневно обучение върху структурата и основните функции на модула Rosetta. То беше насочено към екипа на ФНАБИС, а лекторите бяха специалисти от Ex Libris. За повече подробности вж. страница „Обучение”.

Беше проведено двудневно обучение върху структурата и основните функции на модула Rosetta. То беше насочено към екипа на ФНАБИС, а лекторите бяха специалисти от Ex Libris. За повече подробности вж. страница „Обучение”.