Е. Дикова представляваше ФНАБИС на четвъртата среща на Управителния съвет и третата среща на Научния съвет на проекта „Ар нуво” в Суботица, 13-14 септември 2018 г.