Е. Димитров инсталира софтуер за управление на дигитални колекции в Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив и обучи служители на библиотеката за работа с НАБИС репозиториум.