Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Секции
> Начало >> НОВИНИ >> Евгени Димитров обучи четирима библиотекари за работа в НАБИС репозиториум с акцент въвеждане на видеофайлове в Библиотека „Паница” на Американския университет в България.

Евгени Димитров обучи четирима библиотекари за работа в НАБИС репозиториум с акцент въвеждане на видеофайлове в Библиотека „Паница” на Американския университет в България.