Медицински университет – Варна сключи договор с ФНАБИС за инсталиране на DSpace и KOHA на техен сървър.