На 09.11.2021г. бе подписан договор с Рилската света обител за адаптиране на ИБИС Коха за нуждите на манастирската библиотека.