На 16.06.2020 Събина Анева взе активно участие в Общото годишно събрание на ББИА.